Ny tillförordnad kommunikationsdirektör i TeliaSonera

Karin Moberg har utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör i TeliaSonera när Ewa Lagerqvist lämnar företaget i början av november.

– Ewa Lagerqvist och jag har delvis olika uppfattning om kommande prioriteringar när det gäller företagets kommunikation. Vi har därför enats om att den bästa lösningen är att rekrytera en ny kommunikationsdirektör, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Lars Nyberg

Förutom befattningen som tillförordnad kommunikationsdirektör behåller Karin Moberg rollen som chef för Brand Management under rekryteringsprocessen.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar