Telia blockerar datorer som skickar spam

Telia blockerar datorer som skickar spam I dag måndag klockan 12.00 inleder Telia arbetet med att omedelbart blockera internettrafiken till och från datorer som skickar skräppost, så kallad spam. Anledningen är att den globala mängden spam hotar Internets verksamhet och att svenska datorer, utan ägarens vetskap, nyttjas av avsändare av skräppost världen över. - Tillgången till Internet är en av de tjänster Telia erbjuder som underlättar livet för människor och är enkelt att använda, men denna flodvåg av spam som vi ser nu skapar kostnader och krångel för våra kunder och vi accepterar inte det, säger Marie Ehrling, VD TeliaSonera Sverige. På kort tid har antalet anmälningar som avser spam och virus tiofaldigats från cirka 300 till cirka 3 000 per dygn. En enda virussmittad dator kan på ett enda dygn skicka mer än 100 000 spam. Spam och virus har utvecklats till ett globalt problem. Öppenheten på Internet hotas då alltfler operatörer hindrar trafikutbyte mellan varandra. Enligt beräkningar utgör nu spam cirka hälften av all e-post världen över. Företagskunderna drabbas av kraftigt stigande kostnader i förlorad produktivitet och bandbredd. Privatpersoner får dagligen överfyllda brevlådor med oseriösa och många gånger illegala erbjudanden. Detta leder till att allt fler operatörer hindrar trafikutbyte mellan varandra. Därmed riskeras en av de grundläggande idéerna med internet om ett snabbt, fritt, billigt och enkelt utbyte av e-post människor och företag emellan världen över att gå förlorad. I kampen mot spam och virus har tiden blivit en mycket viktig faktor. Två veckor mellan upptäckt och blockering av datorer som skickar spam är inte längre acceptabelt. Eftersom infekterade datorer varje dygn kan skicka hundratusentals nya spam måste de blockeras direkt efter upptäckt. De datorer som blockeras är främst sådana som har infekterats av så kallade trojaner och därefter, utan kundens vetskap, används för att skicka enorma mängder spam. På Telia betonar man att det inte handlar om en permanent blockering. Så fort man får kontakt med kunden erbjuder man hjälp att lösa problemet för att därefter häva blockeringen. Telia införde i mars i år ett skydd som innebär att Telias nät inte släpper igenom e-post från kända avsändare av skräppost. Adresserna matchas mot ett register som upprättas av den operatörsoberoende organisationen MAPS (Mail Abuse Prevention System). Med detta skydd räknade man med att minska mängden skräppost som når kunderna med mellan 50 och 75 procent. Beräkningar visar att skyddet har klarat uppsatta mål, men på grund av den senaste tidens dramatiska ökning av den totala mängden skräppost blir upplevelsen hos den enskilda kunden alltför ofta den rakt motsatta. Utöver redan vidtagna åtgärder planerar Telia att så snart som möjligt införa ett generellt skydd mot virus på både inkommande och utgående e- post samt skydd mot spam också på e-post som adresseras till mottagare utanför Telias eget nät. - Men det räcker inte att vi som levererar internettjänster agerar, säger Marie Ehrling. Lagstiftaren, rättsvårdande myndigheter, konsumentorganisationer och givetvis alla som använder Internet måste med alla till buds stående medel göra sitt för att hejda fortsatt spridning av spam och virus. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliasSoneras Presstjänst 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar