Telia går över till grön el

– första svenska teleoperatören som satsar helt på miljömärkt

I dag börjar Telia driva sina tele- och datanät och all övrig produktion i Sverige med enbart så kallad miljömärkt eller grön el. Från och med i dag kommer all elektricitet som Telia förbrukar att komma ifrån förnybara energikällor som vind, vatten, sol och biomassa. Genom åtgärden räknar företaget med att i ett slag sänka sina CO2-utsläpp med cirka 20 procent.

– Vi vill ge den växande andelen miljömedvetna konsumenter möjligheten att göra ett grönt val, även när det gäller teleoperatör, säger Erik Hallberg, ansvarig för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige. Den som väljer grönt väljer minimal miljöpåverkan och därmed minskat bidrag till växthuseffekten.

Telia har under de senaste åren arbetat målmedvetet med att minska sin miljöpåverkan. Från och med 2001 fram till i dag har företaget sänkt sina CO2-utsläpp med i storleksordningen 70 procent. Målet har nåtts bland annat genom minskat resande i tjänsten, ökad användning av tjänster som telemöte och netmeeting via PC, minskad kontorsyta och nu senast genom en total övergång till grön el.

Telekommunikation sparar miljön
Det är inte bara användningen av grön el som har en positiv inverkan på miljön. När människor väljer att använda tele- och datatjänster i stället för att till exempel resa med bil, tåg eller flyg gör man också en insats för miljön. Trots detta faktum och trots att det pågår en intensiv miljödebatt bland företag runt om i landet visar en nyligen genomförd undersökning att 30 procent av svenskarna kommer att öka sitt resande i tjänsten det kommande året.

– Det är förvånande att inte fler företag arbetar aktivt för att minska resandet. Företag måste bli bättre på att avgöra när det verkligen är nödvändigt med en affärsresa och när den lika gärna kan hanteras med tekniska lösningar. Förutom att man gör miljön och framtida generationer en tjänst så finns det pengar att spara för företagen och tid som kan utnyttjas mer effektivt för de anställda, säger Erik Hallberg.
Av de totala utsläppen av CO2 i Sverige står transport och resande för ungefär 30 procent Det motsvarande cirka 20 miljoner ton CO2. Om svenskarna lyckas minska sitt resande med tio procent så kan vi minska landets totala utsläpp av CO2 med cirka fem procent eller tre miljoner ton.

I Telias undersökning har 1710 personer på företag runt om i landet svarat på frågor om tjänsteresor. Företagen varierar i storlek från färre än 10 anställda upp till fler än 500 anställda. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Undersökningen genomfördes 16-24 maj.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar