Telia gör det enklare att byta bredbandsoperatör

Telia gör det enklare att byta bredbandsoperatör För den som önskat byta till en annan leverantör för sitt bredband har ändringen ibland tagit lång tid. TeliaSonera Sverige har nu tagit initiativ till att bytet ska kunna ske snabbt och enkelt oavsett operatör och teknik. En ny metod har presenterats för övriga bredbandsoperatörer för att underlätta ett snabbt och enkelt byte av bredbandstjänst för såväl företags- som privatkunder. Redan idag håller TeliaSonera Sverige i ett operatörs-samarbete för att uppnå smidiga övergångar för kunder som velat byta mellan de ADSL- operatörer som använder TeliaSoneras Sveriges ADSL-teknik. Kunden behöver i dessa fall bara anmäla sig till sin nya operatör som sedan förser TeliaSonera Sverige med det underlag som krävs för att i ett slag föra över kunden. Den nya metoden innebär att ett byte ska vara lika enkelt när en kund vill byta till - eller från - en operatör som har egen bredbandsutrustning i TeliaSonera Sveriges telestationer. Ett test för att synkronisera tiden för ned- och uppkoppling av abonnemangen har redan fallit väl ut. Förutsatt att alla parter följer den nya metoden ska problemet med väntetiderna vara ur världen. Eftersom arbetet kommer att vara manuellt fram till sommaren bygger den på ett gott samarbete mellan operatörerna. Metoden har även presenterats för Post- och telestyrelsen. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Charlotte Löfgren, pressansvarig på Nät & Produktion, TeliaSonera Sverige, tel, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar