Telia levererar telefoni och kommunikation åt Södra

Telia levererar telefoni och kommunikation åt Södra TeliaSonera Sverige har skrivit avtal med skogskoncernen Södra om leverans av all fast och mobil telefoni samt datakommunikation. Avtalet som är skrivet på fem år beräknas vara värt totalt cirka 100 miljoner. Det tecknade avtalet omfattar telefoni och kommunikation, men diskussioner förs vidare om ett utökat åtagande genom utveckling av tjänster och funktioner för Södras cirka 3 600 anställda. Även frågor som mötestjänster via videosamtal och mobila applikationer diskuteras och kan komma att regleras i avtal framöver. - Fokus är att skapa en större användbarhet för varje medarbetare i Södra", säger Anders Gylder, chef för Segment Storföretag, TeliaSonera Sverige. "Kravet på oss som helhetsleverantör är att hitta effektiva och kostnadsbesparande lösningar. En stor del har vi gjort redan genom att se över befintliga avtal och anpassa dem. I de nya avtalsdelar som diskuteras vidare är utgångspunkten att på bästa sätt tillgodose Södras reella behov och krav". Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Anders Gylder, chef segment Storföretag, TeliaSonera Sverige 08-688 41 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040630BIT00050/wkr0001.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar