Telia medverkar i DI Gasell

Telia deltar under hösten i DI Gasell, Dagens Industris satsning på entreprenörer och snabbväxande företag i Sverige.

TeliaSoneras satsar på företagskunder genom att paketera kommunikationstjänster som helhetslösningar så att kunderna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, utveckla den och skapa tillväxt. DI Gasell initiativet passar väl in i den satsningen.

– DI Gasell är ett viktigt initiativ för att uppmärksamma entreprenörer och snabbväxande företag – både i Sverige och utanför landets gränser, säger Anders Tillander, Chef för Medelstora företag inom affärsområdet Integrerade Företagstjänster på TeliaSonera. Vi vill att fler av våra kunder blir snabbväxande. Vi utvecklas genom våra kunder och våra kunder utvecklas med hjälp av våra tjänster. Vi eftersträvar en lång relation med våra kunder och vill växa tillsammans med dem.

Telias engagemang i DI Gasell innebär bland annat att företaget medverkar i de konferenser DI Gasell arrangerar runtom i Sverige under oktober och november.

Tider och platser för höstens DI Gasell konferenser:
• Växjö 10 oktober
• Umeå 16 oktober
• Örebro 18 oktober
• Linköping 22 oktober
• Karlstad 6 november
• Malmö 13 november
• Göteborg 15 november
• Stockholm 19 novemberEtt Gasellföretag har:
• Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
• En omsättning som överstiger 10 Mkr.
• Minst tio anställda.
• En omsättning för 2006 som är minst dubbelt så stor som för 2003.
• En omsättning som har vuxit varje år under perioden.
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• Sunda finanser.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar