TeliaSonera bygger nytt fibernät för bredbandstjänster på Gotland

Osäkerhet i regleringsfrågan äventyrar dock fortsatt fiberutbyggnad i Sverige

TeliaSonera bygger ett helt nytt fibernät för bredbandstjänster på Gotland. Satsningen skapar en plattform som kan göra Gotland till ett av världens mest uppkopplade samhällen. 100 000-tals hushåll och företag i Sverige kan få supersnabb uppkoppling via fiberbaserade bredbandsnät, men endast om den otydligheten som finns i reglering av fibernät försvinner. 

TeliaSonera satsar cirka 300 miljoner under drygt fem år i det nya fibernätet på Gotland. Arbetet startar idag i och med undertecknandet av en avsiktsförklaring mellan TeliaSonera och Kommunstyrelsen på Gotland och beräknas vara slutfört 2015. Totalt berörs 22 000 gotlänningar i 50 socknar av satsningen. 

– Gotland får den mest avancerade IT-infrastrukturen vi sett. Visby är den tredje staden i världen med världens snabbaste bredband 4G och med ett kommande heltäckande ortssammanbindande fibernät för bredbandstjänster är man unika i Sverige och i världen, säger Malin Frenning, vice affärsområdeschef Bredbandstjänster TeliaSonera. 

Hotet mot Sverige som IT-nation
TeliaSoneras ambition är att satsningen på Gotland skall följas av fler satsningar där TeliaSonera ger svenska hushåll och företag supersnabb uppkoppling via fiberbaserade bredbandsnät. Det skall ge kunderna hastigheter upp till 1000 Mbit/sek och framtidssäkrar det svenska bredbandsnätet. Otydligheten i regleringen skapar dock osäkerhet kring avkastningsmöjligheterna i fiberinvesteringarna. Framför allt gäller detta utbyggnaden av fibernät till villor. Därför gör TeliaSonera en selektiv satsning och investerar endast i fibernät där TeliaSonera ser att man tillsammans med kunderna kan få en lösning som är kommersiellt rimlig. 

– Vi investerar årligen miljardbelopp i den svenska infrastrukturen för att säkra möjligheten till snabbare bredband med hög kapacitet till stora delar av Sveriges befolkning. Det vill vi gärna göra i fortsättningen också. Men med nuvarande oklarheter i Post och Telestyrelsens reglering kan vi ännu inte satsa fullt ut och därmed bromsas utbyggnaden, säger Malin Frenning. 

Sveriges bästa bredband
Med TeliaSonera får svenskarna tillgång till de snabbaste och mest omfattande bredbandsnäten för att kunna använda sina tjänster på bästa sätt, oavsett tid och plats. I december 2009 blev TeliaSonera först i världen med att lansera världens snabbaste mobila bredband, 4G. Utbyggnaden av 4G-nätet pågår, och under 2010 kommer kunder på 25 orter runt om i Sverige att kunna dra nytta av de möjligheter 4G ger. För att ge svenskarna snabbare fast bredband uppgraderar även TeliaSonera tekniken med bredband via telejacket. 2010 utgör startskottet för satsningen för att ge svenska hushåll och företag supersnabb uppkoppling via fiberbaserade bredbandsnät med hastigheter på upp till 1000 Mbit/sek.

TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelser i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. 2009 omsatte TeliaSonera 109 miljarder SEK och vid utgången av 2009 var det totala antalet abonnemang 148 miljoner i 20 länder. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.se

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar