TeliaSonera förvärvar Svenska Stadsnät AB

TeliaSonera förvärvar samtliga aktier i Svenska Stadsnät AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till kommuner, företag och hushåll. Köpeskillingen är inte offentlig.

Svenska Stadsnäts försäljning uppgick till 53 miljoner kronor för helåret 2011 och företaget har idag verksamhet i sju kommuner: Laholm, Svalöv, Örkelljunga, Karlshamn, Gislaved, Gnosjö och Mölndal. Företaget har 14 anställda i Gislaved, Mölndal och Landskrona.

– Svenska Stadsnät har en öppen och kundorienterad kultur där tjänsteleverantörer kan verka i fri konkurrens och på lika villkor, vilket sammanfaller med våra ambitioner. Deras nät kompletterar vårt nät på ett bra sätt och Svenska Stadsnät har framgångsrikt etablerat goda kommunrelationer, säger Malin Frenning, chef för Affärsområde Bredbandstjänster inom TeliaSonera.

Möjligheten att leverera hög kapacitet till många svenskar i ett öppet fibernät är centralt i utvecklingen av fibermarknaden och den ambitionen delar TeliaSonera och Svenska Stadsnät.
– Med TeliaSonera som ny ägare får vår verksamhet de finansiella resurser som krävs för en framtida utbyggnad. Då TeliaSonera dessutom alltmer utvecklar sin öppna modell kommer våra nät och våra anställda in i rätt miljö, säger Börje Andersson, styrelseordförande i Svenska Stadsnät.

TeliaSoneras helägda dotterbolag Skanova tar över den operationella kontrollen i verksamheten samt konsoliderar Svenska Stadsnäts resultat i sina räkenskaper. Verksamheten kommer initialt att fortlöpa på samma sätt som tidigare. Över tid kommer formerna att utvärderas och utvecklas för att ge maximal nytta åt TeliaSoneras kunder och Svenska Stadsnäts kunder. Den nuvarande ledningen kommer att fortsätta utveckla bolagets affärskoncept och Svenska Stadsnäts vd, Jimmy Andreasson, kommer att ingå i Skanovas ledning.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2012 kl 08.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com

Taggar:

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar