TeliaSonera i förhandlingar om köp av LMT i Lettland

TeliaSonera AB har den 20 augusti 2007 tecknat en avsiktsförklaring med Republiken Lettland och ett uppköpskonsortium inom ledningen för Lattelecom om att öka TeliaSoneras ägarandel i Lettlands ledande mobiloperatör, Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT), från 60,27 till 100 procent. TeliaSonera förbinder sig samtidigt att sälja sitt 49-procentiga innehav i den lettiska fasttelefonioperatören SIA Lattelecom (Lattelecom).

Transaktionen skulle innebära att TeliaSonera köper Republiken Lettlands innehav om 28,0 procent och Lattelecoms 23,0 procent i LMT. Därmed skulle TeliaSonera öka sitt innehav till 100 procent. Samtidigt skulle TeliaSonera sälja sina 49,0 procent och Republiken Lettland sina 51,0 procent i Lattelecom till ett uppköpskonsortium inom ledningen för Lattelecom.

Alla transaktioner gäller med förbehåll för villkor och bestämmelser i de slutliga avtalen mellan parterna.Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar