TeliaSonera i SvT:s Uppdrag granskning

Uppdrag granskning 18 april handlar om TeliaSonera och hur företaget hanterar frågor kring nät, säkerhet och personlig integritet i vår verksamhet i ett antal länder i Centralasien. Det antyds att vi är ”diktaturens lydiga redskap” eftersom vi inte stoppar säkerhetstjänster från att ta del av information om trafiken i näten.

Vår uppgift är att förse våra kunder med goda möjligheter att ringa, surfa på internet, skicka meddelanden och enkelt få tillgång till hela världens information. Vi är övertygade om att det är bättre ju fler som får tillgång till mobiltelefoni och möjlighet att kommunicera via Internet och att det är bra att vi är närvarande även i länder som saknar demokratiska traditioner och där det finns mer att önska vad gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Regeringar och säkerhetstjänster i hela världen har rätt att ta del av trafiken i näten i brottsbekämpande syfte. Det sker varje dag i alla länder – även här i Sverige. Varken TeliaSonera eller andra telekombolag kan överta världssamfundets roll när det gäller att säkerställa mänskliga rättigheter. FN:s vägledande principer i syfte att värna de mänskliga rättigheterna är tydliga och klara. Det är politiker och regeringar som har till uppgift att se till att mänskliga rättigheter skyddas och att rätten till det fria ordet upprätthålls.

Vi som företag, måste alltid följa nationell lagstiftning, vi vidareutvecklar också utifrån FN:s ramverk arbetet med att respektera mänskliga rättigheter. Dessutom har Telia Sonera inlett ett samarbete med elva andra internationella telekombolag för att hitta ett gemensamt angreppssätt när friheten på internet hotas. I diktaturer såväl som i demokratier.

TeliaSonera har valt att etablera verksamhet i länder som bara för något decennium sedan var helt slutna, och där det fortfarande inte råder demokrati som vi i Västeuropa känner den. Vi avstår från att driva verksamhet i länder där FN och EU infört sanktioner mot att driva telekombolag, och vi avstår när vi bedömer att det är omöjligt att driva verksamhet på ett sådant sätt att det går att försvara utifrån vår egen syn på affärsetik.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar