TeliaSonera initierar handlingsprogram för integritets- och yttrandefrihetsfrågor

Efter de senaste dagarnas kritik och tydliga signaler från ägarhåll, initierar Telia Sonera ett handlingsprogram för att hantera integritets- och yttrandefrihetsfrågor i icke-demokratiska länder på ett bättre och mer transparent sätt.

Bland åtgärderna finns bland annat en översyn av efterlevnaden av det regelverk som styr verksamheten i de omdiskuterade länderna, samarbeten med externa experter på mänskliga rättigheter, samt initiativ till dialog med myndigheterna i de berörda länderna. Parallellt påbörjas också ett internt arbete för att utveckla riskanalysen, stärka rapporteringen, öka transparensen och utbilda våra medarbetare i mänskliga rättigheter.

– Vi tar avstånd från alla kränkningar av mänskliga rättigheter och vill skicka en tydlig signal om att vi tagit till oss kritiken och är beredda att göra det vi kan för att stödja strävan mot ett öppnare samhälle i alla de länder vi finns, säger Anders Narvinger, Styrelseordförande i TeliaSonera.

Tidigare idag träffade Anders Narvinger finansmarknadsminister Peter Norman för att presentera de initiativ bolaget nu tar.

– Jag uppfattar vår dialog som konstruktiv, men inser samtidigt att vi sannolikt kommer att behöva göra ännu mer för att vi ska kunna återvinna omvärldens förtroende för hur vi hanterar ansvarsfrågorna i länder med diktatur, eller demokratiutmaningar, säger Anders Narvinger.

TeliaSonera har bedrivit verksamhet i Centralasien sedan slutet av nittiotalet, när länderna just hade blivit självständiga stater efter att ha varit en del av Sovjetunionen. Vi har därför en djup förståelse för och kunskap om människors situation i regionen och har under en rad år bedrivit ett omfattande arbete när det gäller centrala ansvarsfrågor såsom problem med korruption, arbetstagares rättigheter samt leverantörskontakter.

– Men debatten har visat är att vi behöver göra mer och kommunicera tydligare när det gäller de svåra integritets- och yttrandefrihetsfrågor som påverkar alla våra 36 miljoner kunder i regionen, fortsätter Anders Narvinger.

I den handlingsplan som presenterades för finansmarknadsminister Peter Norman på torsdagsmorgonen finns bland annat följande åtgärder:

  • Förnyad analys av legala och licensbaserade krav på respektive marknad, för att säkerställa att TeliaSonera inte går längre än lagen kräver och att det finns en solid process och eskaleringsmodell när vår aktiva medverkan krävs.
  • Begäran om att Turkcells styrelse initierar motsvarande arbete i sitt dotterbolag i Vitryssland.
  • Initiera en dialog med respektive lands telekomminister.
  • Förstärka transparensen i informationen från våra dotterbolag till bolagets ledning för att säkerställa rätt nivå av kännedom om de här viktiga frågorna.

Telia Sonera kommer också att prioritera om delar av det redan planerade hållbarhetsarbetet för 2012, enlig följande:

  • Fokusera en redan planerad utbildning för alla våra 29 000 medarbetare, kopplad till implementeringen av vår uppförandekod på frågor kring mänskliga rättigheter.
  • Ytterligare utveckla och integrera riskvärderingen relaterat till mänskliga rättigheter vid investeringar och affärsbeslut och inkludera information om krav i lokala lagar och licenser.
  • Fokusera en redan planerad analys kring mänskliga rättigheter på frågor om yttrandefrihet och integritet. Vi avser också att anlita utomstående experter på mänskliga rättigheter för att stödja processen.

Regelverket för mobiloperatörer är detsamma för alla aktörer och TeliaSonera har inte några andra, speciella avtal eller överenskommelser än de som föreskrivs av lokala lagar och licenser. Som enskilt bolag är våra möjligheter att påverka frågor kring integritet och yttrandefrihet begränsade. Vi kommer därför att intensifiera arbetet med att hantera dessa frågor i vårt nystartade branschinitiativ som omfattar 12 av världens ledande telekombolag, för att tillsammans kunna navigera rätt i dessa svåra och komplexa frågor. Tillsammans hoppas vi kunna åstadkomma mer.

TeliaSonera kommer också att utveckla och verifiera rapporteringen i hållbarhetsfrågor och schemalägga regelbundna ägarträffar fokuserade på hållbarhets- och etikfrågor.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar