TeliaSonera investerar på nya tillväxtmarknader

TeliaSonera förvärvar kontrollposter i två mobiloperatörer, Spice Nepal Private Limited i Nepal och Applifone Co Limited i Kambodja.

- En av våra högsta prioriteter är att utöka vår verksamhet i Eurasien där vi med framgång har vuxit och skapat värde de senaste tio åren. Vi tar nu ännu ett viktigt steg i genomförandet av vår strategi att expandera på nya tillväxtmarknader, efter våra senaste framgångsrika investeringar i Uzbekistan och Tadzjikistan. Nepal och Kambodja har en befolkning på sammanlagt 43 miljoner, låg mobilpenetration och växande ekonomier. Jag är mycket glad över denna möjlighet”, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera AB.

TeliaSonera kommer att förvärva 51 procent av aktierna och rösterna i TeliaSonera Asia Holding B.V. från Visor Group som kommer att kvarstå som ägare av resterande 49 procent. TeliaSonera Asia Holding B.V. äger 80 procent av aktierna och rösterna i Spice Nepal, den näst största mobiloperatören i Nepal, och 100 procent av aktierna och rösterna i Applifone, en nystartad mobiloperatör i Kambodja. Den totala köpeskillingen för TeliaSonera är cirka 3,2 miljarder SEK (484 miljoner USD), motsvarande 51 procent av TeliaSonera Asia Holding B.V.s totala värde (equity value).

­- Spice Nepal startade sin verksamhet i september 2005 och är den näst största mobiloperatören i Nepal, med omkring 1,6 miljoner abonnemang och en uppskattad marknadsandel om cirka 41 procent per augusti 2008. Spice Nepals nettoomsättning 2007 samt första halvåret 2008 uppgick till 41,1 miljoner USD, respektive 34,1 miljoner USD, medan EBITDA före engångsposter uppgick till 19,0 miljoner USD, respektive 18,2 miljoner USD. Mobilpenetrationen i Nepal, med 28,4 miljoner invånare, är cirka 13 procent.

­- Applifone startade sin verksamhet i oktober 2007 och är den fjärde största mobiloperatören i Kambodja med cirka 97 500 abonnemang och en uppskattad marknadsandel om cirka 3 procent per augusti 2008. Mobilpenetrationen i Kambodja, med 14,6 miljoner invånare, är cirka 21 procent.

TeliaSonera räknar med att slutföra transaktionen den 1 oktober 2008, och konsolidera mobilverksamheterna i Nepal och Kambodja från och med samma datum.

TeliaSonera är redan verksamt på flera tillväxtmarknader antingen direkt eller genom sitt dotterbolag Fintur Holdings B.V., med majoritetsägande i ledande mobiloperatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien och Moldavien, samt genom intressebolag i Ryssland, Turkiet, Ukraina och Vitryssland liksom i Afghanistan genom en finansiell investering.

Visor Group är ett diversifierat investment- och rådgivningsbolag, baserat i Kazakstan och grundat 2001, med en betydande regional investeringsverksamhet.

Inbjudan till analytiker- och presskonferens 10:00 idag

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, Stockholm

Lars Nyberg, VD och koncernchef, och Tero Kivisaari, chef för TeliaSoneras affärsområde Eurasien, kommer att delta på analytiker- och presskonferensen, kl 10:00.

Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.

Analytiker- och presskonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.se/ir

Följ konferensen via telefon
Du kan även ringa in och följa konferensen via telefon samt delta i frågestunden efter presentationen.

Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan
webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över
internet och telefon.

Information om telefonkonferensen
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och
registrera dig några minuter innan presskonferensen börjar:
Telefonnummer: +44 207 162 0025
Uppge: TeliaSonera

En presentation innehållande mer bakgrundsinformation om förvärvet, respektive verksamhet och land finns tillgänglig på TeliaSoneras hemsida www.teliasonera.se/ir.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2008 kl 07.30.
-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar