TeliaSonera januari-september 2007

TeliaSonera rapporterar stark försäljning och vinst

Nio månader
• Nettoomsättningen ökade 5,2 procent till 71 423 MSEK (67 873). I lokala valutor ökade nettoomsättningen 6,1 procent.
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 13 207 MSEK (12 958) och resultat per aktie till 2,94 SEK (2,89).
• Fritt kassaflöde uppgick till 11 165 MSEK (13 731).

Tredje kvartalet
• Nettoomsättningen ökade 7,1 procent till 24 798 MSEK (23 157). I lokala valutor steg nettoomsättningen 7,3 procent.
• EBITDA före engångsposter var 8 714 MSEK (8 756) och marginalen 35,1 procent (37,8).
• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 8 354 MSEK (7 802).
• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 399 MSEK (5 053) och resultat per aktie till 1,20 SEK (1,13).
• Fritt kassaflöde ökade till 5 078 MSEK (4 870).
• Antalet abonnemang ökade under kvartalet till 109,5 miljoner, med 2,5 miljoner nya abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 3,6 miljoner nya abonnemang i intressebolagen.
• Policy för kapitalstruktur och utdelningspolicy ändrad.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar