TeliaSonera och TDC överens om samtrafikpriser

TeliaSonera och TDC har idag kommit överens om de villkor för samtrafikpriser som ska gälla mellan de båda operatörerna. Därmed är frågan om stängning av telefontrafiken inte längre aktuell. Samtidigt kan Post- och telestyrelsen, PTS, skrinlägga sina planer på ett ingripande. Överenskommelsen gäller från den 1 oktober i år.

- Vi är glada och lättade över att vi till sist lyckades nå en överenskommelse i frågan om samtrafiken, säger Malin Frenning, chef för TeliaSoneras grossistverksamhet och Ulf Baggström, VD, TDC.

- TDC är en av våra största kunder och att vi till sist nådde fram till en överkommelse med dem om samtrafikpriserna är naturligtvis oerhört betydelsefullt. Från min sida ser jag nu framåt mot ett nytt och förtroendefullt samarbete med TDC, säger Malin Frenning, TeliaSonera.

- Dagens dialog har varit konstruktiv och givande, något som vi ser som lovande inför vårt fortsatta samarbete med TeliaSonera. Vi är glada över den överenskommelse vi nått, säger Ulf Baggström.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar