TeliaSonera pilottestar iJack(TM) - ett nytt sätt att leverera innehåll till mobiltelefoner

TeliaSonera pilottestar iJack(TM) - ett nytt sätt att leverera innehåll till mobiltelefoner Tjänsten iJack(TM) är ett nytt sätt att leverera innehåll till mobiltelefoner. Med hjälp av tjänsten kan ett företag snabbt och enkelt förmedla musik, videobilder, animationer, spel, program, information eller mobilkuponger till sina målgrupper från en iJack(TM)-utrustning. Utrustningen kan installeras i affärer, köpcentrer, biografer, konsertsalar och lokaler där folk rör sig. I början av december börjar TeliaSonera testa tjänsten i Finland med fyra utvalda pilotföretag. Tjänsten är ett tillskott till en tjänsteleverantörs medieutbud, men den kan även användas t.ex. för företagets interna kommunikationsbehov och för att underlätta kommunikationen med myndigheterna. Det innehållslevererande företaget bestämmer vilket innehåll tjänsten ska ha och användaren väljer det som intresserar honom. Det kostar inget för slutanvändaren att ladda ner innehållet i sin mobiltelefon. iJack(TM) fungerar med mobiltelefoner som har Bluetooth-access och ledigt minne. Under testperioden stöder tjänsten telefonmodellerna Nokia 3650, 3660, 6600, 7650 och N-Gage. Även andra tillverkares mobiltelefonmodeller kommer att stödas. iJack(TM) är en helhetstjänst som inkluderar iJack(TM)-utrustning, leverans och underhåll av utrustningen, rapportering och systemadministration samt distribution av innehåll till iJack(TM)- utrustningen, varifrån kunderna kan hämta informationen. TeliaSonera erbjuder företagskunderna både ett webbgränssnitt och ett helautomatiskt programgränssnitt för administration av tjänsteinnehållet. Via dessa kan företagen definiera innehållet på sina iJack(TM)-serviceställen. Innehållet överförs från detta system till iJack(TM)-utrustningen via GPRS-nätet i intervall som kunden fastställt. iJack(TM)-innehållet kan variera från dag till dag. - Vår uppfattning är att iJack(TM) kommer att bidra till att påskynda utvecklingen av 3G-tjänster. Tjänsten erbjuder ett mångfasetterat informationsinnehåll för mobiltelefoner redan idag, eftersom Bluetooth- tekniken gör det möjligt att snabbt överföra stora filer. Tjänsten kompletterar TeliaSoneras 3G-tjänster. Om pilottesten av iJack(TM) är framgångsrik kommer vi att överväga att utöka den till våra övriga marknader, säger Niklas Sonkin, Senior Vice President, TeliaSonera AB, Marketing, Product and Services. Utrustningen för iJack(TM) har utvecklats i samarbete med det amerikanska företaget WideRay, där TeliaSonera innehar en ägarandel. WideRay är TeliaSoneras partner i USA, där bolaget tillhandahåller en motsvarande tjänst. De pilotföretag som valts är elektronikföretagen Musta Pörssi Merituuli i Esbo och Jättipörssi i Vanda, Filmbolaget Finnkino och telebutikskedjanTelering. Företagen kommer att informera om sina egna serviceställen under pilottestperioden. För ytterligare information till journalister kontakta: Timo Korpela, President, Sonera Corp. USA, tfn +1 408 455 2905, e-post Timo.Korpela@teliasonera.com Tapio Koskinen, direktör, TeliaSonera Finland, tfn +358 40 5574766, e-post: tapio.koskinen@teliasonera.com Kimmo Seppänen (försäljning & marknadsföring), direktör, TeliaSonera Finland, tfn+358 400 523747 e-post: kimmo.seppanen@teliasonera.com Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar