TeliaSonera säljer Stofa till Ratos

TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av det danska dotterbolaget Stofa till Ratos, ett börsnoterat private equity företag med nordiskt fokus. Försäljningspriset är 1,1 miljarder danska kronor (kassa och skuldfribasis).

Stofa förvärvades av TeliaSonera 1995. Stofa har verkat som ett oberoende dotterbolag under hela perioden och har de senaste tre åren erbjudit sina tjänster under eget varumärke. Idag erbjuder Stofa TV- och telefonitjänster samt bredband till sina kunder.

– Under de femton år som Stofa har varit en del av TeliaSonera koncernen har företaget gjort stora framsteg när det gäller erbjudande och marknadsposition. Stofas verksamhet är inte i linje med vår strategi i Danmark och det känns därför väldigt bra att lämna över till en ägare som kan fortsätta utvecklingen av företaget, säger Per-Arne Blomquist, CFO TeliaSonera.

Enligt Ole Simonsen, CEO Stofa, är försäljningen ett naturligt steg som gör det möjligt för Stofa att fortsätta erbjuda flexibla och innovativa erbjudanden. – Vi ser fram emot att påbörja ett nytt kapitel i Stofas utveckling med Ratos som ägare. Ratos har betydande erfarenhet inom innovationsområdet som kommer att gynna Stofas kunder, fortsätter Ole Simonsen.

Handelsbanken Capital Market har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till TeliaSonera. Avtalets slutförande är beroende av godkännande från relevanta myndigheter samt TeliaSoneras styrelse. TeliaSonera gör i samband med affären en kapitalvinst på över 500 miljoner miljoner danska kronor som redovisas i kvartal tre.

Fakta om Stofa
Stofa, med huvudkontor i Horsens, grundades i Danmark 1959. Stofa erbjuder sina tjänster till cirka 345000 hushåll i mer än 300 antennföreningar, via ett 2,100 km långt fibernät. Omsättningen uppgick 2009 till 1,024 miljoner DKK, EBITDA var 166 miljoner DKK och EBIT 92 miljoner DKK. Stofa har cirka 500 anställda.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2010 kl 13.45.

________________________________________________________
TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelser i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. 2009 omsatte TeliaSonera 109 miljarder SEK och vid utgången av 2009 var det totala antalet abonnemang 148 miljoner i 20 länder. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.se

Taggar:

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar