TeliaSoneras delårsrapport januari-juni 2010

TeliaSoneras delårsrapport januari-juni 2010 offentliggörs tisdagen den
20 juli 2010, cirka 07.15 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på
www.teliasonera.se inför press- och analytikerkonferensen.

Tisdagen den 20 juli 2010

Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

TeliaSoneras VD och koncernchef Lars Nyberg, vice VD och CFO Per-Arne Blomquist samt Håkan Dahlström, chef för affärsområde Mobilitetstjänster, presenterar delårsrapporten januari-juni 2010.

Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.se

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.

Telefonnummer: + 46 (0)8 506 269 30, +44 (0)207 108 6303
Deltagare ska uppge: TeliaSonera

Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 26 juli.
Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49
Kod: 245724#

 

________________________________________________________
TeliaSoneras presstjänst för journalister kan nås på 0771 77 58 30

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören av gränsöverskridande kvalitetstjänster för röst, ip och kapacitet med ett helägt internationellt carrier-nät. TeliaSoneras tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. TeliaSonera skapar värde genom att fokusera på att bli ett företag med kundupplevelser i världsklass, säkerställa en hög nätkvalitet och en kostnadsstruktur i nivå med de bästa. 2009 omsatte TeliaSonera 109 miljarder SEK och vid utgången av 2009 var det totala antalet abonnemang 148 miljoner i 20 länder. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.se

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar