Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 - Telia AB * DET BÄSTA OPERATIVA RESULTATET I TELIAS HISTORIA * GOD RESULTATFÖRBÄTTRING OCH TILLVÄXT I DEN SVENSKA VERKSAMHETEN, TROTS PRISSÄNKNINGAR OCH FÖRVALSREFORMEN * KRAFTIG EXPANSION INOM TILLVÄXTOMRÅDENA MOBIL KOMMUNIKATION, INTERNET/BREDBAND, DATAKOMMUNIKATION OCH INTERNATIONELL CARRIER-VERKSAMHET * FRAMGÅNGSRIK BÖRSNOTERING AV INTRESSEBOLAGEN INFONET OCH EIRCOM Koncernchefens kommentar Resultatet för 1999 är, exklusive realisationsvinster, Teliakoncernens bästa. Det är särskilt glädjande att de nya tillväxtområdena visar stark expansion. Det betyder att Telia väl hävdar sig på den nya marknad som är under framväxt, samtidigt som vi visar att vi förmår effektivisera och utveckla även de mera traditionella verksamheterna. Efter den avbrutna fusionen med Telenor går Telia nu vidare. Koncernens nya strategiska inriktning innebär att vi genom fokusering kommer att exploatera våra unika kompetenser även i ett europeiskt och globalt perspektiv. Beslutet om att koncernen skall förberedas för en börsintroduktion är mycket glädjande. En börsintroduktion ger oss tillgång till kapitalmarknaden och möjlighet att agera snabbt på samma villkor som andra aktörer vid t.ex. strukturaffärer. Utsikterna för 2000 är goda. Jag räknar med fortsatt tillväxt i den etablerade verksamheten. Stockholm, 2000-03-01 Jan-Åke Kark, VD och Koncernchef För ytterligare information till journalister: Telias Presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar