Börsnotering av Scandinavia Online-bolagen förutsätter samsyn mellan ägarna

Börsnotering av Scandinavia Online-bolagen förutsätter samsyn mellan ägarna Telia AB ser den planerade sammanslagningen av de nordiska Scandinavia Online-bolagen ("Pan-SOL") som en strukturellt riktig åtgärd. Vi är också positiva till en börsintroduktion, men det förutsätter en väl förberedd och tydlig plan för bolaget, som är gemensam för ägarna. Utan Telias samverkan kan detta inte genomföras. "Pan-SOL" bygger på att samla fyra bolag (SOL AB, SOL AS, SOL A/S, Sirkus) , som idag har olika ägarstruktur, till en gemensam struktur. Diskussioner har förts mellan ägarna - Telia, Schibsted och Telenor - om hur detta skall ske. Optioner utställda till Schibsted att förvärva ytterligare aktier i SOL- bolagen i Sverige och Norge, har varit en av flera punkter att lösa i detta sammanhang. Syftet med dessa optioner var att skydda Schibsted från att bli minoritetsägare vid en eventuell fusion mellan Telia och Telenor. Eftersom fusionen inte blir av, finns det ingen saklig grund för dessa optioner. Att Telias ägande i "Pan-SOL" skulle minska, trots den uteblivna fusionen med Telenor, är inte bara i strid med avtalets syfte, utan också helt oacceptabelt för Telia. Den information som lämnats av Schibsted om att man avser att fortsätta diskussionerna med Telenor, men utan Telia, bortser från gällande avtal mellan ägarna, som bygger på att samtliga parter måste vara överens om den framtida strategin. "Jag blir förvånad över Schibsteds agerande" säger Per Nilsson, ansvarig för Telias ägande i SOL. "Oberoende av hur optionsfrågan löses, måste ägarna komma överens om den strukturella förändringen. För att göra det krävs förtroende för varandra, vilket naturligtvis inte underlättas av det sätt som optionsfrågan hanteras. Utan Telias medverkan kan affären inte genomföras, åtminstone inte i Sverige och Finland och sannolikt inte heller i Norge." Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Per Nilsson, affärschef Telia InfoMedia, 08 634 4305 Birgitta Holmström, informationsansvarig Telia InfoMedia, 08 634 4306 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar