Delårsrapport Januari - juni 2002

Delårsrapport Januari-juni 2002 Telia ab (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Andra kvartalet i korthet · Koncernens nettoomsättning ökade 1% till 14 346 (14 203) msek - Kärnverksamheten +6% · Underliggande ebitda förbättrades 19% till 3 587 (3 014) msek - Kärnverksamheten +12% · Marginalen ökade till 25 (21)% · Rörelseresultatet uppgick till 119 (988) msek och har belastats med 482 msek för omstrukturering · Investeringar i produktionsanläggningar (capex) sjönk till 2 091 (3 666) msek och det operativa kassaflödet uppgick till 1 472 msek · EU godkände samgåendet med Sonera den 10 juli · Resultatöversikt Apr- Apr- Jan- Jan- Jan- msek jun jun jun jun dec 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 14 346 14 203 28 231 27 795 57 196 Omsättningsförändring (%) 1,0 7,8 1,6 6,8 5,8 Underliggande ebitda 3 587 3 014 6 968 6 362 12 915 Underliggande ebitda-marginal 25,0 21,2 24,7 22,9 22,6 (%) Av- och nedskrivningar -3 004 -2 505 -5 711 -4 915 -13 975 Poster som ej avspeglar -827 271 -804 301 384 löpande verksamhet Resultat från intressebolag 363 208 375 51 6 136 Rörelseresultat 119 988 828 1 799 5 460 Resultat efter finansiella -78 909 457 1 411 4 808 poster Nettoresultat 30 250 157 541 1 869 Resultat per aktie (sek) 0,01 0,08 0,05 0,18 0,62 Operativt kassaflöde 1 472 3 158 607 132 14 048 Investeringar 2 637 5 954 4 690 9 613 20 735 varav capex 2 091 3 666 4 113 7 234 17 713 Antal anställda 16 561 22 468 16 561 22 468 17 149 Kommentar från Anders Igel, VD och Koncernchef - I den turbulens som råder på marknaden står Telia starkt. Fokuseringen på kärnverksamheten och pågående effektiviseringar börjar ge resultat. Vi kommer nu att ytterligare kund- och resultatorientera Telia för att bättre ta till vara vår styrka på hemmamarknaden. - Vi ser att mobilanvändandet har ökat på samtliga nordiska marknader och vi har stärkt vår marknadsposition inom bredband, inte minst i företagssegmentet. - Resultatutvecklingen i den internationella carrierverksamheten är inte tillfredsställande. Därför pågår nu också en genomgripande översyn för att komma fram till hur vi snabbast möjligt ska kunna nå positivt kassaflöde. - Det är glädjande att det planerade samgåendet med Sonera fick eu:s godkännande. Det gör att vi kan driva förberedelsearbetet med full kraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar