"Glädjande att Telia börsnoteras"

"Glädjande att Telia börsnoteras" - Beskedet att Telia ska börsintroduceras är mycket glädjande. Vi är väl förberedda inför den process som nu inleds och har ett utmärkt utgångsläge mot bakgrund av det goda resultat vi presenterat för 1999 och den fokuserade strategi vi nu utarbetat, säger Jan-Åke Kark, koncernchef för Telia, i en kommentar. Regeringen har idag föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägande i Telia AB till lägst 51 procent av samtliga aktier genom en börsintroduktion av bolaget. Om riksdagen antar regeringens förslag och marknadsmässiga förutsättningar föreligger kan Telia börsnoteras före midsommar. Hur stor del av Telia som kommer att säljas i första omgången, liksom priset på aktierna, kommer inte att bestämmas förrän efter riksdagens behandling. För ytterligare information till journalister: Telias Presstjänst, 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar