IT-Service utvecklar samarbete med Remedy

IT-Service utvecklar samarbete med Remedy Telia IT-Service, ingår ett strategiskt samarbete med Remedy, ledande leverantör av lösningar för IT-administration. IT-Service använder för närvarande Remedys lösningar för sin virtuella Helpdesk. Lösningarna används över hela Skandinavien och har mer än 34000 användare. Tanken är att Remedys lösningar med tiden ska utgöra den tekniska grunden för support och tjänster för både anställda och kunder inom Telias viktigaste marknadsområden. Telias expansion på marknaden avgörs alltså i hög grad av möjligheterna och bredden hos Remedys IT-lösningar. Enligt en studie från 1999, på uppdrag av Nordic Help Desk Institute, svarar Remedy för hela 53 procent av den skandinaviska helpdesk-marknaden. Studien visar också att Remedys regionala marknadsandel har ökat med 16 procent under det senaste året, vilket innebär att den regionala andelen nu är sex gånger så stor som den närmaste konkurrentens, som är 9 procent. Den oberoende amerikanska industrianalysgruppen Aberdeen Group rankade 1998 Remedy som världsledande på helpdesk-marknaden. Den globala marknadsandelen uppskattades till 25 procent, vilket är dubbelt så mycket som närmaste konkurrents andel. Om Remedy Remedy är en ledande leverantör av anpassningsbara lösningar för IT- administration, administration av kundrelationer och IT-arbetsplatser (Employee Workplace Automation). Remedys lösningar distribueras snabbast av alla lösningar på marknaden; genomsnittskunden får en fullständig implementering inom 45 dagar, vilket ska jämföras med upp till ett år för implementering av lösningar från konkurrerande leverantörer. Över 7 200 företag i över 70 länder använder Remedy-baserade tillämpningar. Detta gör Remedy till världens näst största leverantör av företagstillämpningar. Över 60 procent av Fortune 100-företagen använder Remedys produkter. Remedy, dess partners och kunder kan snabbt göra anpassningar i grundversionen allteftersom behoven förändras. Detta ger stora konkurrensfördelar genom att företagen snabbt och kostnadseffektivt kan ta vara på samtliga möjligheter och tillfällen som bjuds. Om Telia IT-Service Telia IT-Service är ett av Sveriges största serviceföretag inom IT- området, med en omsättning på 2,4 miljarder kronor 1998. Affärsidén är att med moderna IT-servicelösningar inom tele och data skapa en kostnadseffektiv IT-miljö och en väl fungerande IT-vardag för kundernas verksamhet och användare. Telia IT-Service har ca 1 100 anställda och finns på ca 20 orter. Om Telia Telia är den ledande leverantören av telekombaserade informationstjänster i Norden och Östersjöområdet. Telia finns representerat internationellt både genom egen närvaro och tillsammans med partners. Omsättning 1998 uppgick till 51 240 MSEK och antalet anställda var ca 30 600. För mer information, kontakta gärna: Robert Fäldt, Telia IT-Service AB, tel: 08-456 12 00 Peter Björling, Remedy, tel: 08-509 04 621 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar