Ny klimatsmart lösning - Akademiska Hus sparar energi genom Telias Green Room Concept

Akademiska Hus och Telia startar nu ett spännande miljöprojekt under jorden vid Campus Konradsberg i Stockholm. Det handlar om kylning av servrar och annan IT-utrustning som resulterar i värme som i sin tur återanvänds för uppvärmning av byggnaderna på området. Förutom minskade energikostnader för själva telestationen kommer återanvändningen av energin att leda till att praktiskt taget hela campus värmebehov täcks och att koldioxidutsläppen minskar med 300 ton per år.

Telia har sedan ett par år utvecklat ett nytt kylkoncept i sina teknik- och serverhallar för att spara energi, så kallad Green Room Concept.  När en av Sveriges största telestationer nu moderniseras med den nya kyltekniken, tar Telia tillsammans med Akademiska Hus ytterligare ett miljösteg och låter överskottsvärmen bli uppvärmning av byggnaderna på Campus Konradsberg.

Tekniken och processen är framtagen av TeliaSoneras ingenjörer och ses som unik i sin omfattning.

Den aktuella telestationen i Fredhäll angränsar till Akademiska Hus byggnader på campusområdet, som upplåter mark till Telia för att möjliggöra den nya kylinstallationen.

Nedkylningen av servrar och annan teknikutrustning görs genom att utvinna lagrad energi, s.k. bergskyla, via 80 borrhål. Genom kylinstallationen fås också möjlighet för att utvinna överskottsvärme – värme som räcker för att försörja motsvarande 200 villor. Akademiska Hus kommer med hjälp av värmepumpar att återvinna spillvärmen och på så vis ersätta upp till 90 procent av den fjärrvärme som i dagsläget används för värmeförsörjning av Campus Konradsberg.  Projektet kommer att stå modell för framtida klimatsmarta samarbeten mellan IT och fastighetsbranschen vad gäller energisparande och energiåteranvändning.

- Det känns roligt att kunna ta ytterligare ett steg i vårt miljöarbete. Vi tror på det här konceptet som vi utvecklat – det finns mycket att vinna både ekonomiskt och för klimatet. Samarbetet med Akademiska Hus tror vi ska kunna bli en modell för framtida samarbeten med andra aktörer till exempel i fastighetsbranschen, säger Karl Schultz, produktionschef Telia Bredband.

- Alla vinner på att ta tillvara en miljöresurs som annars skulle gå förlorad. Utsläppen av koldioxid för uppvärmning av campusområdet minskar kraftigt och likaså våra energikostnader. Projektet ligger dessutom helt i linje med Akademiska Hus mål att minska mängden köpt energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm

Den nya energianläggningen beräknas vara i drift i september 2014.

För mer information om TeliaSoneras Green Room Concept kontakta Camila Buzaglo, 070-545 32 59
För mer information om Akademiska Hus värmeåtervinningsprojekt, kontakta energistrateg Johan Tjernström, 08-685 75 09.

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar