Nytt gratis reseverktyg från Telia och Ericsson minskar miljöbelastning och spar tid och pengar

Nytt gratis reseverktyg från Telia och Ericsson minskar miljöbelastning och spar tid och pengar Ett smart verktyg på Internet kan komma att förändra svenska folkets resvanor ordentligt. I dag presenterade Telia och Ericsson "MyRoute" - ett resultat av ett gemensamt projekt för ett mer miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt resande. MyRoute är ett program som enkelt och effektivt visar exakt hur mycket det kostar att resa med olika transportmedel - till och från jobbet, på fritiden eller på en längre tjänsteresa. Samtidigt får användaren svart på vitt veta exakt vilken miljöbelastning varje resa innebär i form av utsläpp av koldioxid. - Tanken bakom MyRoute är att presentera något som är lättanvänt och samtidigt levererar det som många miljöforskare har efterlyst, nämligen mätbarhet. Det är bara när vi som användare direkt kan se den konkreta vinsten av ett förändrat beteende, ekonomiskt och miljömässigt, som vi verkligen anammar det, säger Britt Hernell, etik- och miljöchef på Telia. Med hjälp av en grafisk Sverigekarta och en detaljerad karta över ABC- län kan användaren av MyRoute välja färdsätt och rita in sin normala resväg och direkt få besked om vilka effekter en alternativ resväg eller transportmedel, exempelvis en dag i veckan, får på såväl ekonomi, tidsåtgång som miljö. Användarvänligheten grundar sig till stor del på teknik som från början har utvecklats för datorspel. Arbetet med MyRoute har genomförts i samarbete med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. - Ett verktyg som kan underlätta för företag, myndigheter och andra organisationer att mäta och påverka sitt resande, fyller en viktig funktion, säger forskaren Peter Arnfalk. Programmet MyRoute finns tillgängligt på Internet och kan enkelt, om så krävs, anpassas för olika företags och organisationers särskilda behov och krav. Det är byggt i open source och fungerar överallt i Norden. Först ut med att använda MyRoute blir de cirka 6 000 anställda vid Telias, Ericssons och Flextronics kontor och de omkring 700 boende i Nacka Strand strax utanför Stockholm. Sedan tidigare har de tre företagen tillsammans med fastighetsägaren i området, AP Fastigheter, genomfört en rad gemensamma miljöåtgärder, flera av dessa inriktade just på ett mer miljövänligt resande. MyRoute hittar man på webbsidan www.nackastrand.se där det även finns ytterligare information om miljöprojektet. För mer information, vänligen kontakta: Britt Hernell, etik- och miljöchef, Telia. Telefon 08-713 10 00 Mats-Olov Hedblom, miljödirektör, Ericsson. Telefon 08-719 00 00 Frank Arnoldsson, projektledare, Telia. Mobiltelefon 070-591 02 00 Göran Nordell/Jörgen Isaksson, utvecklare, Bitfield AB. Telefon 090-13 52 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/05/20020305BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar