Region Skåne väljer Telia för nya nättjänster

Region Skåne har via Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst avropat nya datakomtjänster för den infrastruktur som binder samman alla enheter inom Region Skånes verksamheter. Telia har fått förtroendet att leverera tjänsterna. Avtalet löper på tre år till ett värde av cirka 50 miljoner kronor.

– Vi vill markera att vi nu fått en ny infrastruktur med nya tjänster och möjligheter vad gäller kapacitet och kvalitet för att hantera våra verksamheters behov av data, tal och bildkommunikation i ett gemensamt IP baserat datanät. Därför byter vi namn från tidigare SkåNet till RSnet, vilket annars kan tyckas vara en trivial fråga, säger Region Skånes projektledare Lars Jonsson.

Region Skåne byter nu också till Telia, efter att under den senaste perioden haft ett avtal med Tele2. Det nya avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning 1+1 år till ett värde av cirka 50 miljoner kronor.

Telia levererar tjänsterna som ingår i avtalet med ett totalansvar för installation, drift och övervakning. I detta ingår att man ska kunna hantera mycket höga krav på kapacitet och tillgänglighet, vara kostnadseffektiva och tillhandahålla ett robust nätverk med hög kvalitet och säkerhet, baserat på verksamheternas krav.

– Den största nyttan är att vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt får tillgång till betydligt bättre kapacitet jämfört med idag för samtliga sjukhus, får bättre möjligheter att förändra kapacitet och tillgänglighet beroende på behov, samt ge möjlighet att införa nya funktioner i nätverket i och med att ny teknik utvecklats och kan tas i bruk, säger Lars Jonsson.

– Det finns en stor potential för IT och telekommunikation inom vården, vi är bara i början av en spännande resa med många möjligheter. Jag är därför glad över att Region Skåne väljer Telia och att vi får bidra till att utveckla sjukvården i Skåne, säger Jan Pettersson, chef för offentlig sektor, TeliaSonera Företagstjänster.

 

--------------------------------------------------------------------------------------
Telias presstjänst för journalister kan nås på 0771-77 58 30

Telia är ledande inom mobil kommunikation, fast telefoni, datakommunikation och bredband i Sverige. Vi erbjuder också telefoni, bredband och tv i ett paket. Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Telia kan leverera bredband till 95 procent av hushållen i Sverige och har sju år i rad fått pris för Sveriges bästa mobilnät. Företaget har cirka 9.400 anställda i Sverige, egen kundtjänst och ett stort antal butiker i hela landet. Läs mer på www.telia.se Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.se

Taggar:

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera