Resultatförbättring trots kraftiga prissänkningar

Resultatförbättring trots kraftiga prissänkningar Telenor och Telia förbättrade sina resultat jämfört med motsvarande period föregående år, rensat från engångseffekter. Resultatförbättringen är en kombination av ökade intäkter och framgångsrik kostnadsrationalisering främst på hemmamarknaderna. - De starka resultaten skapar en bra grund för fortsatt tillväxt för det sammanslagna Telenor/Telia, säger koncernchefen Tormod Hermansen. De fina siffrorna är särskilt glädjande mot bakgrund av det omfattande arbete som lagts ner på fusionsplaneringen under året. Trots detta och trots kraftiga prissänkningar i såväl Norge som Sverige ökade både Telenor och Telia sina totala intäkter. Huvudskälet är fortsatt kraftig tillväxt inom fasta tjänster, mobila tjänster och Internet. Expansionen visar att vi har klarat att hålla ett tydligt fokus på kunderna och affärerna trots de påfrestningar som ett fusionsarbete alltid innebär. Detta lovar gott för framtiden, säger Hermansen Telenor Telenors resultat efter finansiella poster blev 1 733 miljoner NOK efter tredje kvartalet. Rensat för engångseffekter ökade resultatet med cirka 100 miljoner NOK jämfört med motsvarande period i fjol. Telenorkoncernens driftsintäkter har hittills i år ökat med drygt 15 procent jämfört med samma period 1998. Prisminskningarna på nätbaserade produkter motsvarar cirka 700 miljoner NOK hittills i år. Bland annat har man infört lokalsamtalstaxa i hela Norge. Trafiktillväxten var stark under perioden. Uppgången beror främst på ökad användning av Internet, bland annat genom tillströmning av nya Internetkunder på privatmarknaden. De ökade trafikvolymerna uppväger mer än väl de prissänkningar som genomförts inom fast och mobil telefoni. Mobilverksamheten i Norge visar en intäktsökning på drygt 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Telenors satsning på ISDN har varit framgångsrik och alltfler kunder byter från vanligt abonnemang till ISDN. Telenor har hittills i år investerat för 8,5 miljarder NOK. Investeringar utanför Norge uppgick till 3,4 miljarder NOK, i huvudsak avsett till mobilverksamhet. Telia Telias resultat efter finansiella poster uppgick till 4 372 miljoner SEK efter tredje kvartalet. Teliakoncernen uppvisar en kraftig resultatförbättring på Sverigemarknaden. Den förbättrade lönsamheten beror på ökad tillväxt samt på rationaliseringar, vilka resulterade i minskade rörelsekostnader jämfört med motsvarande period föregående år. Teliakoncernen förväntas, om man bortser från realisationsvinster, göra sitt bästa resultat någonsin under 1999, enligt Telias koncernchef Stig-Arne Larsson. Telias totala intäkter ökade med 6,5 procent för jämförbara enheter.Verksamheten uppvisar fortsatt stark volymtillväxt men prissänkningar med cirka 6 procent dämpar intäktsökningen. För de mobila tjänsterna i Sverige ökade försäljningen med drygt 8 procent. Ökningen skedde i GSM genom dels ökad kundtillströmning dels ökad trafik per kund. Tillväxten i nya verksamheter i Sverige och på nya internationella marknader fortsätter. Under perioden lanserades bland annat bredbandsaccess i det fasta nätet i Sverige. Telia har investerat närmare 9,2 miljarder SEK i år. Av dem satsades ca 3,8 miljarder SEK i verksamheter utanför Sverige. Investeringarna avser både fast och mobil kommunikation. Ny struktur från årsskiftet Det sammanslagna Telenor/Telia bildades formellt den 19 oktober och integrationen av verksamheterna inleddes den 1 november. Verksamheten beräknas drivas i ny struktur från och med 1 januari 2000. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: * Telias presstjänst, tfn: 020-77 58 30 * Dag Melgaard, presstalesman för Telenor, tfn: +47 22 77 85 90, mobil: +47 901 92 000 Hela rapporterna finns här: - Svensk: http://www.telia.se/tews/item/604637.html - Norsk: http://www.telenor.no/om/konsern/okonomi/3kv99/ - Den svenska på engelska: http://www.telia.se/tews/item/604676.html - Den norska på engelska: http://www.telenor.no/finance/3q99/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar