Startavgift införs för 020-samtal från Telias automater

Startavgift införs för 020-samtal från Telias automater Måndagen den 27 mars inför Telia startavgift på 020-samtal från Telias telefonautomater. Avgiften blir tre kortmarkeringar, cirka tre kronor. En startavgift tas ut sedan flera år tillbaka vid alla vanliga samtal från automaterna. I och med förändringen gör Telia inte längre någon skillnad på olika typer av samtal när de kopplas upp. Nödsamtal till 112 går även i fortsättningen att ringa avgiftsfritt. Telia har 14 200 telefonautomater. 4 000 av dem sitter i telefonkiosker runt om i landet. Under det gånga året har verksamheten rationaliserats genom att de mest olönsamma automaterna och telefonkioskerna monterats ned. Verksamheten har även i övrigt effektiviserats med minskade kostnader som resultat. - Den genomgången är nu avklarad. Översynen av prissättningen av 020- samtal är ytterligare ett steg som vi tar för att vända de tidigare, kraftiga förlustsiffrorna till i första hand ett nollresultat, vilket vi är på god väg att nå, säger Ulf Höglund, chef för Telias publika telefoni. 020-samtal, det vill säga samtal där mottagaren betalar för tiden som samtalet pågår, tillhandahålls av såväl Telia som andra företag. Den nu beslutade startavgiften är konkurrensneutral och gäller alla 020-nummer, oberoende av operatör. - Den som vill ringa ett 020-samtal måste i fortsättningen stoppa in antingen ett Telia telefonkort eller något av våra vanliga betal-, kredit- eller bensinkort i automaten, säger Ulf Höglund. - Startpriset är tre markeringar när man använder Telia telefonkort (cirka tre kr) och något högre när övriga kort används. Själva samtalstiden är kostnadsfri vid 020-samtal. Startavgiften tas ut som vanligt, det vill säga först när samtalet besvaras. 020-samtal som rings från Telias vanliga telenät påverkas inte av den nu aktuella förändringen utan är även i fortsättningen helt kostnadsfria. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Affärschef Ulf Höglund, Telia Publik Telefoni, 0705-19 14 00 Telia Nära medierelationer, tel 08-411 62 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar