Telenor/Telia och KPN lämnar Eircom

Telenor/Telia och KPN lämnar Eircom Efter tre framgångsrika samarbetsår har Telenor/Telia och holländska KPN Royal Dutch Telecom beslutat sälja sin ägarandel på 35 procent i den irländska teleoperatören Eircom. Beslutet är en följd av EU-kommissionens krav att det sammanslagna Telenor/Telia ska dra sig ur ett av sina två ägarskap i konkurrerande irländska operatörer. Den irländska regeringen valde 1996 KPN/Telia-konsortiet Comsource som stöd för att omdana det dåvarande Telecom Eirann till ett högkvalitativt, kundorienterat europeiskt bolag. Eircom är nu ett framgångsrikt bolag med en klar strategi. Bolaget har tillfört KPN och Telia betydande värde. Comsource äger för närvarande 35 procent av aktierna i Eircom. Telia äger indirekt, genom Comsource, 14 procent av Eircom. Telenor äger 49,5 procent av Esat Digifone, den näst största GSM-operatören i Irland efter Eircell (ett bolag som ägs till 100 procent av Eircom). EU-kommissionen har beslutat att dessa innehaven är oförenliga. Telias totala investering i Eircom är i storleksordningen 6 600 miljoner svenska kronor (600 miljoner irländska pund). Marknadsvärdet på Telias andel baserat på den aktuella börskursen är 10 800 miljoner svenska kronor (990 miljoner irländska pund). KPN har de senaste sex månaderna gjort en översyn av sina internationella verksamheter mot bakgrund av bolagets internationella målsättningar. En av de nyckelfaktorer som KPN eftersträvar i dotterbolag och närstående bolag är att kunna utöva ledningskontroll. I enlighet med den existerande IPO- överenskommelsen så är KPN förhindrat att kontrollera Eircom till år 2001. Samgåendet mellan Telenor och Telia och det därmed sammanhängande EU-beslutet har snabbat upp KPNs beslut att lämna Eircom och istället investera i aktiviteter som uppfyller bolagets alla investeringskriterier. KPN äger indirekt, genom Comsource, 21 procent av Eircom. KPNs samlade investering i Eircom är i storleksordningen 900 miljoner irländska pund (2 600 miljoner holländska gulden). Marknadsvärdet på KPNs andel baserat på den aktuella börskursen är 1 500 miljoner irländska pund (4 200 miljoner holländska gulden). Vid värderingen av de olika alternativen för avyttringen av innehavet i Ericom är huvudmålsättningen för KPN och Telenor/Telia att få största möjliga avkastning. KPN och Telenor/Telia kommer att söka fullt samarbete med Eircom i försäljningsprocessen. Morgan Stanley Dean Witter är rådgivare till KPN och Telenor/Telia i försäljningen av deras intressen i Eircom. För ytterligare information: Telenor/Telias presstjänst, tfn Sverige: 020-77 58 30, tfn Norge: +47 22 77 85 90; +47 901 92 000 KPNs presstjänst, tfn +31 70 33 24 525 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar