Telia avyttrar 91 procent av Orbiantgruppen till Flextronics

Telia avyttrar 91 procent av Orbiantgruppen till Flextronics Telia avyttrar 91 procent av Orbiantgruppen till Flextronics. Gruppen består av bolagen Neterna, Telia Service, Telia Systems, Evega, Relacom och Wireless Network Management. Vid försäljningen erhåller Telia en likvid om 1.046,5 MSEK. Härtill kan tillkomma en tilläggsköpeskilling vars storlek är beroende av utvecklingen i Orbiantbolagen under perioden 2002 - 2004. Tilläggsköpeskillingens storlek, vilken bestäms slutgiltigt efter utgången av 2004, kan inte nu beräknas, men kan maximalt uppgå till 2.300 MSEK. Orbiantgruppen är verksam inom design, installation, drift, underhåll och övervakning av nät och annan utrustning för fast- och mobil tele- och datakommunikation. Verksamheten omfattar allt från avancerade tjänster för såväl mobila nät, IP-nät för företag som publika nät till standardiserade installationer. Under år 2000 omsatte företagen i gruppen sammanlagt ca 5.700 MSEK, varav ca 1.700 MSEK avsåg försäljning utanför Teliakoncernen. Affären är ett steg i Telias renodling och fokusering på kärnverksamheten. I framtiden kommer Telia att köpa tjänster inom installation, drift och underhåll av underleverantörer såsom Orbiantgruppen. Telia har upprättat avtal om fortsatt samarbete med Orbiantgruppen. Bolagen har tillsammans ca 5.400 medarbetare som samtliga blir en viktig del i Flextronics och kommer att ingå i affärsområdet Flextronics Network Services. Flextronics har idag närmare 70.000 anställda, och efter affären kommer Network Services ha drygt 6.400 medarbetare globalt, varav den största delen i Norden. Affärsområdet erbjuder tjänster inom implementering, drift och underhåll av fasta och mobila nät. Flextronics definierar affärsområdet som ett prioriterat tillväxtområde. "Försäljningen av Orbiantgruppen utgör en viktig del i Telias långsiktiga och medvetna strävan att renodla verksamheten", säger Marianne Nivert, Vd och koncernchef i Telia. "Genom affären med Flextronics medverkar vi till att förändra och förnya den bransch där Orbiantgruppen nu blir en tung och viktig spelare tack vare mångårig erfarenhet och bred kompetens inom tele- och datakommunikation, Orbiantgruppen blir en viktig leverantör till Telia - samtidigt som den nu kan agera självständigt på marknaden." "Affären gör om spelreglerna i branschen. För första gången blir det möjligt att köpa riktigt avancerade och heltäckande tjänster på detta område från en självständig aktör. Vi ser mycket positivt på framtidsutsikterna för Orbiantgruppen", säger Ronny Nilsson, chef för Flextronics verksamhet i västra Europa och styrelseordförande i Flextronics Network Services. Flextronics huvudsakliga verksamhet är att erbjuda konstruktions- och tillverkningsrelaterade tjänster, med telekomleverantörer som en stor och viktig kundgrupp. Förvärvet av Orbiantgruppen gör det möjligt för Flextronics att erbjuda inte bara konstruktion, logistik och tillverkning av produkter utan nu även drift och underhåll av dessa produkter. Genom förvärvet av Orbiantgruppen kan Flextronics erbjuda kvalificerade helhetslösningar. Flextronics avser att expandera Orbiantgruppens nuvarande verksamhet i Sverige genom att erbjuda tjänsterna till fler teleoperatörer och företagskunder. Orbiants kompetens och Flextronics organisation skapar tillsammans goda förutsättningar för internationell tillväxt. Telia och Orbiantgruppen har nått en överenskommelse om köp- och leveransåtaganden fram till och med år 2004. Det garanterar Telia viktiga tjänster från företagen under perioden, samtidigt som företagen säkrar en viss volym i verksamheten. Affären förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande. Om Orbiantgruppen Orbiantgruppen är Sveriges största leverantör av tjänster inom design, drift och underhåll av telekomutrustning och nät. Gruppen besitter kompetens inom såväl fasta och mobila nät. Orbiant, som är en del av Telia, har 5.400 anställda på över 300 orter i Sverige och består av de sex företagen Neterna, Telia Service, Telia Systems, Evega, Relacom och Wireless Network Management. Neterna designar, bygger samt hanterar drift och underhåll av stora och publika nät. Företaget har ca 2.500 anställda. Telia Service sysslar med installation och underhåll av lokal accessutrustning för småföretag och hushåll. Företaget har ca 1.000 anställda. Telia Systems sysslar med projektledning, integrering och implementering av system för företag. Företaget har ca 300 anställda. Evega sysslar med installation och underhåll av nätverk och utrustning hos företag. Företaget har ca 600 anställda. Relacom sköter drift och underhåll av enkla och komplexa system för företag. Företaget har ca 750 anställda. Wireless Network Management, som hittills varit en del av Telia Mobile AB, bygger och driver mobila nät. Företaget har ca 250 anställda. Om Flextronics Flextronics, registrerat i Singapore och huvudkontor i USA, är bland de ledande inom tillverkningstjänster till OEM-företag (Original Equipment Manufacturers). Flextronics är noterat på Nasdaq-börsen i NewYork. Flextronics återfinns i 25 länder och 4 kontinenter med sina design-, ingenjörs- tillverknings- drift- och installationsenheter. Flextronics Network Services är ett globalt affärsområde inom Flextronics som driver verksamhet inom design, installation, drift och underhåll av fasta och mobila publika telenät. Affärsområdet - med huvudkontor i Stockholm - har 1.050 anställda globalt. Om Telia Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Telias idé är att utveckla och driva den absoluta spetstekniken i ett utpräglat mänskligt perspektiv. Telia vill skapa en ny värld där människor kan frigöra sina möjligheter, privat och i arbetet. Omsättning år 2000 var 54.064 MSEK. Telia hade per den 30 juni 2001 22.500 anställda. Telia är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. För mer information till journalister, kontakta Ingmar Jonsson, ansvarig för Orbiantprojektet, Telia Equity Nås via Telias Presstjänst, tel 020-775830 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00020/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00020/bit0003.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar