Telia får en riksomfattande återförsäljarkedja för mobiltelefoni i Finland

Telia får en riksomfattande återförsäljarkedja för mobiltelefoni i Finland Telias helägda dotterbolag Telia Product Oy köper återförsäljarkedjan Tietopuhelin i Finland. Samtidigt ändrar butikerna namn till Telia. Affären är mycket anmärkningsvärd, eftersom Telia nu får ett eget försäljningsnät, som täcker hela Finland. Enligt mängden sålda abonnemang är Tietopuhelin Finlands största privata kedja som specialiserat sig på mobiltelefoner. I och med affären man nu gjort övertar Telia 66 butiker, som från och med den 1 mars fortsätter sin verksamhet under namnet Telia. Tietopuhelins omsättning år 1999 var 226 miljoner mark och företaget har 254 anställda. Med undantag för koncernens högsta ledning, övergår personalen som gamla arbetstagare i den nya ägarens tjänst. - I och med affären blir Telia den första teleoperatören i Finland, som har en riksomfattande återförsäljarkedja med samma namn. Vi tror att övertagandet av Tietopuhelin kedjans affärsverksamhet ökar konkurrensen på marknaden för mobilteleapparater, då allt flera finländare har tillgång även till Telias abonnemang, säger Telia Products verkställande direktör Esa Sillanpää. - Försäljningen av vårt nya riksomfattande abonnemang har gått bra. Vi har också märkt, att det i Finland ännu finns gott om utrymme för nya alternativ på marknaden för mobilteleapparater. Den nya Telia-kedjan ökar vår synlighet i hela landet och främjar försäljningen av vårt nya abonnemang, säger försäljningsdirektör Jari Lehtola på Telia mobil telekommunikation. Den nya kedjan blir en av Telia Products affärsenheter. Till direktör för enheten har utnämnts Harri Vainio, som hittills tjänstgjort som utvecklingsdirektör vid Telia Product. Telias detaljförsäljningskedja Viestituote fortsätter sin verksamhet som expert på telekommunikation med cirka 40 butiker. I och med Tietopuhelin affären har Telia inalles cirka 200 återförsäljare på olika håll i Finland. Affären mellan Telia och Tietopuhelin skall ännu godkännas av Konkurrensverket. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: VD Esa Sillanpää, Telia Product Oy, tfn +358 41-500 3111 Försäljningsdirektör Jari Lehtola, Telia Mobile AB:s filial i Finland, tfn +358 41-4409 700 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00620/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar