Telia förbereder börsintroduktion av telekatalogerna och säljer Kabel-TV

Telia fokuserar verksamheten ytterligare - förbereder börsintroduktion av telekatalogerna och säljer Kabel-TV Telias styrelse har beslutat att förbereda en börsintroduktion av Telia InfoMedias telefon- och företagskataloger. På dagens telemarknad med flera olika teleoperatörer är det naturligt att katalogverksamheten får neutrala ägare. Katalogmarknaden är under stark förändring och för att möta detta krävs utveckling av nya konkurrenskraftiga tjänster och produkter såväl i Sverige som på en expanderande internationell marknad. En börsintroduktion säkrar en fortsatt snabb internationell tillväxt. Katalogverksamheten har ca 1 800 anställda i tio länder. I Sverige finns ca 500 anställda. Den domineras till ca 95 procent av tryckta reklamfinansierade kataloger. Under senare år har det skett en utveckling av Internetbaserade "kataloger" och portaler. Som ett led i verksamhetsfokuseringen, har Telias styrelse också beslutat att avyttra Kabel-TV-verksamheten i Sverige. Beslutet ligger i linje med Telias bredbandsstrategi. Avyttringen aktualiserades redan förra året av EU i samband med fusionen med norska Telenor. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Tobias Lennér, IR-chef, tel 08-713 66 49, 070 661 83 37 eller Telias Presstjänst, tel 020-77 58 30 Telia är den ledande leverantören av telekombaserade informationstjänster i Norden och Östersjöområdet. Telia finns representerat internationellt både genom egen närvaro och tillsammans med partners. Omsättning 1999 uppgick till 52 121 MSEK och antalet anställda var ca 30 600. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar