Telia föreslår regeringen slopa prisreglering av abonnemang

Telia föreslår regeringen slopa prisreglering av abonnemang Telia föreslår i ett brev till den svenska regeringen att den särskilda pris- regleringen av Telias telefoniabonnemang bör slopas omedelbart eller senast inom tre månader. Prisreglering av abonnemang infördes 1997. Av propositionen framgår att regleringen var tänkt att vara i tre - fyra år samt att en översyn av hela konstruktionen skulle göras under perioden. Bakgrunden till att regleringen infördes var att man inte bedömde det som troligt att abonnemang skulle utsättas för någon nämnvärd konkurrens under överskådlig tid. Verkligheten har blivit en annan. Konkurrensen på teleområdet har hårdnat och fler aktörer etablerat sig på den svenska marknaden. Konkurrerande nät byggs upp där fiberkablar, elnät och radionät erbjuder alternativa abonnemangsformer. Under det senaste halvåret har dessutom införandet av förval av operatör och nummerportabilitet ytterligare förstärkt konkurrensen. Samtidigt har Telia inför fusionen med Telenor lämnat ett åtagande till EU- kommissionen som ger andra teleoperatörer tillgång till Telias accessnät vilket innebär såväl uthyrning av accessledningar som samlokalisering av teknisk utrustning i Telias tekniklokaler. I åtagandet förbinder sig Telia att de priser som kommer att tillämpas gentemot andra operatörer ska vara kostnadsbaserade samt lägre än Telias slutkundspriser. För mer information till journalister: Affärsområdeschef Jan Rudberg via Telias presstjänst nat. 020-77 58 30, int. +46 8 713 58 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar