Telia genomför inte abonnemangsprishöjning

Telia genomför inte abonnemangsprishöjning Telia har tidigare i höst aviserat en höjning av abonnemangspriset för fast telefoni. Denna prisändring genomförs inte. Skälet är att Post- och telestyrelsen (PTS) vill genomföra en konsultation med branschens aktörer kring övergången till en ny kalkylmodell för abonnemangspriser. Telia beräknar att en sådan konsultation kan vara avslutad i mitten av 2002. Telias beräkningar, som ligger till grund för de aviserade prishöjningarna, baseras på en kalkylmodell som ligger i linje med EU- kommissionens rekommendationer. Denna metod har inte tidigare tillämpats av teleoperatörer i Sverige. PTS vill därför att branschens aktörer ska diskutera övergången till den nya kalkylmodellen innan en enskild aktör använder den. Telias behov att höja priserna för de fasta abonnemangen kvarstår. Detta för att kunna genomföra de investeringar och det underhåll som är nödvändigt för att tillförsäkra kunderna i hela landet en fortsatt hög kvalitet. - Det är viktigt att branschen får enkla, klara och förutsägbara spelregler för att vi ska kunna driva verksamheten på affärsmässiga grunder. Telia kommer att bidra aktivt till en effektiv och skyndsam konsultationsprocess. Det är väsentligt för utvecklingen av telekommarknaden att vi får en metod som befrämjar framtida investeringar för att kunna upprätthålla goda telekommunikationer i landet, säger Telias VD och koncernchef Marianne Nivert. De kunder som fått en räkning på det högre beloppet kommer att kompenseras på nästa teleräkning. Ytterligare information till journalister lämnas av: Michael Kongstad, Kommunikationsdirektör, 08-713 64 10 eller Tobias Lennér, Informationschef, 08-713 66 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01650/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01650/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar