Telia hjälper Dalakommuner att mötas resfritt

Dalarnas ca 20 000 kommunanställda beräknas årligen resa för 100-250 miljoner kronor till och från möten, enligt en beräkning från Region Dalarna. Det innebär en stor belastning både för ekonomin och för miljön. Nu tar Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och länets femton kommuner krafttag tillsammans med Telia för att minska antalet fysiska möten till förmån för video- och webbmöten.

Länsstyrelsen Dalarna har tagit emot ett bidrag på en miljon kronor från Energimyndigheten för att driva projektet ”Vi möts resfritt” tillsammans med Region Dalarna och länets femton kommuner. Målet är att minska antalet resor till möten med minst 20 procent från 2015 och med minst 40 procent från 2020, jämfört med 2011. Genom att välja video- och webbmöten när det är möjligt hoppas man kunna minska den miljöbelastning som tjänsteresor innebär och samtidigt spara både tid och pengar.

– Större delen av bidraget från Energimyndigheten kommer att gå till att utbilda kommunernas medarbetare. Telia kommer tillsammans med projektet att hålla i de inledande utbildningarna som ges till omkring 90 nyckelpersoner fördelat på cirka 15 tillfällen under vintern och våren, säger Kerstin Angberg-Morgården, projektledare från Länsstyrelsen Dalarna. 

Varje utbildningstillfälle består av en endags-utbildning i hur mötestjänsterna Telia Videomöte och Telia Telemöte Webb kan användas för att mötas resfritt. Dessa 90 ”mötesagenter” kommer i sin tur sedan att utbilda andra medarbetare, ungefär 1800 personer, ute i kommunerna.

– Utbildningarna är centrala för att få medarbetarna att ta till sig den nya tekniken. Genom ökad förståelse för hur man kan använda mötestjänster istället för att resa hoppas vi kunna få till ett ändrat arbetssätt. Vi vill skapa förutsättningar och nya möjligheter för ökat samarbete mellan kommunerna i de olika verksamheterna. Det ger kvalitet, lägre kostnader och mindre miljöbelastning. Därigenom får vi också utväxling av den investering vi gör i mötestjänsterna, säger Jan Fors, tidigare IT-chef i Falu kommun och konsult i projektet.

En god förutsättning för att projektet ska lyckas är att kommunerna i Dalarna redan har ett samarbetsorgan för IT-frågor kallat IT-Dalarna, som gemensamt har upphandlat telefoni och mötestjänster från Telia. Det var IT-Dalarnas arbete, tillsammans med en förstudie från Region Dalarna kring resandet i länet, som låg till grund för bidraget från Energimyndigheten.

– Det är väldigt bra att projektet inte drivs utifrån en enskild verksamhets fokus på IT-besparingar, utan från kommunernas gemensamma mål om att kunna mötas resfritt. På utbildningarna kommer vi, förutom att gå igenom mötestjänsterna, även att diskutera projektinitiativet kring att mötas resfritt för att alla ska vara med på tåget kring varför projektet drivs och vad det kan leda till. Därigenom kan medarbetarna göra verklig skillnad för både ekonomi och miljö, säger Rickard Lundmark, chef för den nya serviceenheten inom Telia Företag på Bredbandstjänster.

Förutom webb- och videosystem har Telia även levererat växeltjänsten Centrex med Trio till samtliga kommuner i Dalarna. Förhoppningen är att det gemensamma telefonisystemet ytterligare ska bidra till att minska antalet tjänsteresor i regionen.

Läs mer om Telias Serviceportfölj på telia.se/foretag

För mer information, kontakta gärna Helena de Verdier på 0705 51 31 38 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Media

Media

Dokument & länkar