Telia installerar interaktivt contact center hos Stadshypotek Bank

Telia installerar interaktivt contact center hos Stadshypotek Bank Stadshypotek Bank blir med Telias lösning en av de första i världen med att installera ett contact center i full skala. Med Telias avancerade lösning får Stadshypotek Bank en helt ny typ av interaktiv kundtjänst. Lösningen innebär ökad kundservice och därmed konkurrensfördelar. Stadshypotek Bank går från ett traditionellt call center till ett contact center där bankens säljare och kunder sammanförs på ett enkelt sätt genom olika kanaler. - Vi inför detta system för att skapa konkreta konkurrensfördelar och en ledande position i kundservice på distans säger Yonnie Bergqvist, VD på Stadshypotek Bank. Lösningen innebär att vi når våra servicemål som t ex innebär att besvara mer än 90 procent av samtalen inom 30 sekunder. Med ett contact center hanteras alla typer av kommunikationsvägar effektivt i ett och samma system. Det innebär att kontakter via telefon, Internet, e-mail, fax och brev behandlas som jämställda uppdrag i gemensamma ärendeköer. Alla kundkontakter fördelas till personal med rätt kompetens för ärendet oberoende av hur kunderna väljer att kontakta banken. Med denna lösning blir fördelningen av uppdragen jämnare samtidigt som kundernas valmöjligheter ökar. Samtidigt får bankens personal automatiskt tillgång till aktuell produkt- och kundinformation från en kunddatabas. Contact centret är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Telia och Stadshypotek Bank. - Stadshypotek Bank är den första kund i Norden att driftsätta ett contact center där telefoni och data integreras i samma tekniska plattform. Detta innebär att bankens kunder får större valfrihet och förbättrad service säger Staffan Prior, affärschef på Telia Promotor. Stadshypotek Banks contact center gör att kunderna förutom personlig service får helt nya automatiserade tjänster som ger möjlighet att, via mobil- och/eller knapptelefoner, erhålla information om bankens samtliga produkter och aktuella marknadsvärden, köpa och sälja aktier och privatobligationer mm. Genom både realtidsinformation och statistik om såväl servicenivåer, uppdragsflöden och aktuell försäljning erhåller banken en unik möjlighet att löpande kontrollera hela verksamheten. Exempel på detta är att banken nu ges väsentligt bättre möjligheter att personaldimensionera rätt för att släta ut de trafiktoppar som kan uppstå i ett contact center. För ytterligare information till journalister: Yonnie Bergqvist, VD Stadshypotek Bank, telefon 08-725 53 01 alt. 070-510 43 33 Magnus Högberg, Projektledare Stadshypotek Bank Contact Center, tel 08-725 52 34, 070-567 11 00 Staffan Prior, affärschef Telia Promotor, tel 08-764 35 44, 070-524 35 20 Maria Hillborg, presskontakter Telia Företagskommunikation, tel 08-466 58 90 Stadshypotek Bank erbjuder ett begränsat urval av standardiserade och paketerade bank- och försäkringstjänster till privatpersoner. Kunderna får tjänster som ger ett högt värde för pengarna genom att de är enkla att förstå, ansluta sig till och använda sig av. Tjänsterna har en enkel och tydlig prissättning. Telia Promotor erbjuder affärsutveckling och tjänster inom elektronisk handel, webdesign, contact center och interaktiva kundtjänster. Telia Promotor är specialiserat på integrerade IT-lösningar för företag med omfattande kundkommunikation. Telia är den ledande leverantören av telekombaserade informationstjänster i Norden och Östersjöområdet. Telia finns representerat internationellt både genom egen närvaro och tillsammans med partners. Omsättning 1998 uppgick till 51 240 MSEK och antalet anställda var ca 30 600. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/12/19991112BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar