Telia öppnar för strukturomvandlingar med ny organisation

Telia öppnar för strukturomvandlingar med ny organisation Från den 1 april organiseras Telia om. Fem nya affärsområden och en för affärs-områdena gemensam säljenhet ska skapa bättre förutsättningar för Telia att delta i strukturomvandling i branschen. Den nya strukturen ska också förstärka affärs-orienteringen och underlätta koncernens internationalisering. - Med den gemensamma säljenheten ökar vi trycket i försäljningen till privat och företagskunder, konstaterar Marianne Nivert, vd och koncernchef för Telia. De nya affärsområdena blir Telia Mobile, Telia International Carrier, Telia Networks, Telia Internet Services samt Telia Equity. Den gemensamma sälj- och kundvårdsenheten till privat och företagskunder blir Telia Sverige. Samtidigt flyttar Telia Research från AO Enterprises och blir direkt underställd koncernchefen. Till chefer för de nya affärsområdena har utsetts: Telia Mobile - Kenneth Karlberg, som hade samma befattning tidigare Telia International Carrier - Lars Rydin, tidigare vd för International Carrier AB Telia Networks - Jan Johansson, tidigare vice vd på Vattenfall Telia Internet Services - Indra Åsander, tidigare marknadsdirektör på Skanova Telia Equity - Eva Lindqvist, tidigare projektledare för ägarbreddningen på Enterprises Telia Sverige - Anders Gylder, tidigare affärsområdeschef för Telia Företag. Varje affärsområde ansvar inom sitt produktområde för koncernens resultat på alla marknader både i Sverige och internationellt och får därmed ökad självständighet. Affärsområdena samordnar all sälj- och kundtjänstverksamhet för alla svenska kunder under en ledning. På marknader där affärsområdena ser synergier av ett samarbete skapas en gemensam sälj- och kundenhet enligt samma modell som i Sverige. Säljorganisationen stärks och det blir enklare för kunderna att hitta rätt i Telia. - Den nya organisationen underlättar för eventuella strukturaffärer och partnerskap genom att det blir lättar att följa varje affärsområdes logik, säger Marianne Nivert. De nya affärsområdescheferna utgör Telias koncernledning tillsammans med medlemmarna i den nya verkställande ledning som utsetts. I verkställande ledningen ingår Telias vd och koncernchef Marianne Nivert, Telias finans- och ekonomidirektör Bo Jacobsson, Lars Härenstam med särskilt ansvar för koncernutveckling samt Jan Rudberg, med särskilt ansvar för nya affärer. I koncernledningen ingår också Michael Kongstad, kommunikationsdirektör, samt Emanuela Pedrocco, marknadschef kompetensmarknaden. Omorganisationen ska vara genomför den 1 april. Jämförbara siffror beräknas kunna distribueras den 10 april. För ytterligare information för journalister var vänlig kontakta: Telias Presstjänst 020-77 58 30 Affärsområde Telia Mobile Affärsområde Telia Mobile ansvarar för det mobila nätet, för samtliga mobila tjänster och för utvecklingen av integrerade fast/mobila tjänster. Affärsområdet omfattar i princip verksamheten inom nuvarande affärsområde Mobil. Telia Mobile erbjuder nätkapacitet och mobila tjänster både som grossist- och detaljist till privatpersoner och företag i Norden samt mobila portaltjänster i Europa, som till exempel Speedy Tomato. Till affärsområdet förs bland annat följande enheter/funktioner: Telia Finland Oy, Luottokunta, och fast/mobila gruppen från Företag. Säljarna i affärsområdet Mobile flyttar till Telia Sverige. Affärsområde Telia International Carrier Affärsområde Telia International Carrier ansvarar för den internationella carrier-affären i Europa och USA. Affärsområdet producerar och säljer internationella nättjänster i form av infrastruktur, nätkapacitet samt transport av telefoni- och IP-trafik på grossistbasis till operatörer och service providers. Affärsområdet omfattar i princip den verksamhet som bedrivs inom nuvarande Telia International Carriers verksamhet samt Telia UK Ltd. Affärsområde Telia Networks Affärsområde Telia Networks ansvarar för det fasta nätet, fasttelefoni- och datakommunikationstjänster samt vidareutveckling av IP- infrastrukturen. Telia Networks erbjuder nätkapacitet och fast telefoni både som grossist- och detaljist till kunder med tyngdpunkt på den svenska marknaden men även på de marknader i Norden och Östersjöområdet som Telia tidigare arbetat upp. I affärsområdet ingår även routerverksamheten inom Telia.Net. Till affärsområdet förs bland annat Skanova Networks med ansvar för grossistvarumärket Skanova och fastnätverksamheterna i övriga nordiska länder, Baltikum och resten av Europa. Affärsområde Telia Internet Services Affärsområde Telia Internet Services ansvarar för koncernens Internettjänster (accesser, applikationer och portaler). Telia Internet Services erbjuder Internettjänster till privat- och företagskunder i Sverige och övriga nordiska länder. Till affärsområdet förs följande enheter från affärsområde Företag och Privat: Telia e-bolaget AB, Sverige, Telia Electronic Commerce AB, Telia Internet Partner AB, Marakanda AB, danska kabel- och portalbolag. Affärsområde Equity Affärsområde Equity ansvarar för koncernens ägarintressen utanför Telias kärnaffärer. Bolag och enheter som idag ingår i affärsområde Enterprises och som är föremål för ägarbreddning kommer under en övergångstid att vara placerade inom Equity. Från Enterprises överförs Telia Research, direkt underställd koncernchefen, Telia Handel till Telia Sverige, Telia Fastigheter till Telia Networks och Koncernstab Ekonomi, Telia Försäkring till Koncernstab Ekonomi. Till affärsområde Equity förs bland andra Telia AB Satellit (från affärsområde Carrier och Nät), Scandinavia Online AB (från affärsområde Privat), Wireless Car Sweden AB (från affärsområde Mobil), Telia Service AB (Privat). I samband med att den nya organisationen träder i kraft flyttas Telia Näras service- och installationsverksamhet till et nybildat bolag, Telia Service Service AB inom affärsområde Equity. I den renodling som pågår av Telias verksamhet har service- och installationsverksamhet definierats som icke kärnverksamhet i Telia. Verksamheten ingår i redan pågående renodling av Telias service- och installationsverksamhet, som till exempel av Neterna AB, Telia Installation AB och Relacom AB. Den kompletteras nu med ett bolag med Telia Näras service- och installationsverksamhet. Telia Sverige Telia Sverige bildar den gemensamma sälj- och kundenheten för Telias privat- och företagskunder i Sverige. Enhetens verksamhet drivs på uppdrag av affärsområdena Mobile, Networks, International Carrier och Internet Services. Till Telia Sverige förs följande enheter från affärsområdena Företag, Privat, Mobil och Enterprises: Telia Handel AB (Enterprises), Telia Online AB (Företag), Telia Promotor AB (Företag), Telia Partner AB (Företag), Infonet AB (Företag), Telia Nära AB (Privat) inklusive butiksrörelsen och exklusive service- och installationsverksamhet samt Utveckling, del av Marknad och offentlig tele. Telia Research Telia Research AB ansvarar för forskning och utveckling i Teliakoncernen. Telia Research, delar av Telia Business Innovation, koncernens Business Intelligence och omvärldsbevakning samt Informationscenter, Demotel och Teldok bildar nya Telia Research. Enheten är direkt underställd koncernchefen och har det sammanhållande ansvaret för forskning och utveckling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar