Telia säljer telefoni på nytt sätt

Telia säljer telefoni på nytt sätt Vattenfallägda Abonnera.com är pilotfall när Telia Nät för första gången väl- jer att sälja telefoni direkt via en ny kanal, Internet. Hos Abonnera.com kan man direkt på hemsidan teckna abonnemang för telefoni och el. Till en början erbjuder Abonnera.com lokal- och Sverigesamtal, samtal till mo- bil respektive internationell telefoni. Nästa år kommer även Internettjänster att introduceras i helhetsabonnemanget. På sikt kan andra telefonitjänster komma att ingå. Det ettåriga avtalet med Abonnera.com utgör ett pilotfall för Telia Nät som nu öppnar upp för ytterligare konkurrerande försäljningskanaler. - Att välja Telia Nät som samarbetspartner ger oss viktiga konkurrensfördelar. Samarbetet har gått mycket snabbt och professionellt framåt trots att man här faktiskt möjliggör för konkurrerande verksamheter att stjäla marknadsandelar från Telias egna försäljningskanaler, säger Mattias Tingvall, VD för Abonne- ra.com. Avtalet med Abonnera.com öppnar upp för nya allianser mellan Telia Nät och andra aktörer på marknaden. Telefoni kan som i Abonnera.coms fall ingå i kär- naffären likaväl som det kan erbjudas som ett mervärde. Inom Telia Nät finns nu organisation och system för att hantera denna typ av allianser. - Att telefoni ingår som del av en kärnaffär är en växande tendens på markna- den. Abnonnera.com är Telias första kund, men vi kommer förmodligen att se mer av integrerade lösningar i framtiden, säger Hans Linhammar, försäljningschef vid Telia Nät. För ytterligare information till journalister: Hans Linhammar, försäljningschef Telia Nät, tfn 08-713 31 02 e-post hans.g.linhammar@telia.se Mattias Tingvall, VD Abonnera i Sverige AB, tfn 070-399 87 86, e-post mattias.tingvall@abonnera.com Fakta om Abonnera.com Abonnera.com säljer abonnemang för el och fast telefoni till privatpersoner och småföretagare. Inom kort kommer även person- och sakförsäkringar erbjudas. Syftet är att förenkla för kunderna, som får allt samlat på en www-adress, en faktura och en kundtjänst. Kunden bestämmer själv vilka tjänster som ska ingå i paketlösningen. All försäljning sker via Internet. Abonnera.com är ett he- lägt dotterbolag till Vattenfall. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar