Telia samarbetar med sjukvården

Telia samarbetar med sjukvården Telia TeleMedicin öppnar nya vägar för en gränslös sjukvård. Telemedicin är inte alltid lika med stor dramatik. Även till vardags behöver sjukvården smidiga och funktionella kommunikationer mellan läkare, sjuksköterskor och annan personal. Vid med.xpo99, Stockholms internationella medicindagar med Medicinmässan och Medicinska Riksstämman, finns Telia Publicom och telemedicin för att demonstrera och diskutera kring tjänster och produkter för medicinsk kommunikation via telenätet. - Idéer om hur man skulle kunna utnyttja teleteknik för att förbättra och effektivisera vården har funnits och utvecklats under årtionden, säger Silas Olsson, programdirektör för Hälso & Sjukvård på Telia Research. Men det är först nu som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt för vårdsektorn att till fullo utnyttja de fördelar som telemedicin ger. Under mässan, som pågår mellan den 30 november och 2 december i Älvsjö, finns fyra miljöer uppbyggda i Telias monter (A25:30) . De visar vårdcentralen, specialistkliniken, hemarbetsplats för bakjour och en modul för hemtjänst/hemsjukvård. Från vårdcentralen kan distriktsläkaren konsultera specialistkliniken, ha personlig kontakt med vårdtagaren i hemmiljön. Demonstration av hemsjukvård via telenätet t ex blodtryck, temperatur, hjärt- och hjärnverksamhet från "patient" i Biosys monter (A03:20) I modulen för bakjour finns läkaren som sitter i bostaden och kan granska röntgenbilder lika bra hemma som på sjukhuset. Vårdtagaren som hellre låter sig vårdas i hemmet med hjälp av såväl kompetent personal som enkla och avancerade kommunikationer finns i modulen för hemtjänst/hemsjukvård. Läkarexpertis finns också på plats under mässan. 1-2 december håller Silas Olsson i Telias seminarieprogram som gästas av docenter, överläkare och allmänläkare från Universitets- sjukhuset i Lund, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Huddinge Sjukhus, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Visby Lasarett, Tullinge Vårdcentral samt Landstinget i Uppsala Län och Örebro Läns Landsting. Telia var tidigt med och utvecklade telemedicin. Detta arbete resulterade i Telia TeleMedicin, tjänster och produkter för överföring av video, bild, ljud och data inom hälso- och sjukvården. - Telia bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i nära samarbete med hälso- och sjukvården och utvecklar kontinuerligt nya kommunikationslösningar som knyter ihop hela vårdkedjan från hemmet till vårdcentral och specialistklinik, säger Christer Larsson, affärsutvecklare Telia PubliCom. För att klara de ökande behoven inom hälso- och sjukvården kommer utveckling av nya arbetsformer och kommunikationslösningar att vara viktiga delar i förändringarna framåt. För ytterligare information till journalister: Christer Larsson, affärsutvecklare Telia PubliCom. 040-27 28 12 Silas Olsson, programdirektör för Hälso- och sjukvård, Telia Research 070 -567 5505 Monica Nylén, projektledare Telia PubliCom 031-770 69 28 Anneli Nivrén, presskontakter Telia Företagskommunikation, tel 08-466 56 88 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar