Telia satsar på nyföretagande - Utbildning ska öka antalet Internetbutiker

Telia satsar på nyföretagande i Sverige Utbildning ska öka antalet Internetbutiker Telia vill bli en samarbetspartner för nyföretagare inom e-handel i Sverige. Bland annat erbjuds utbildningar runt om i landet för att locka nya entreprenörer och få företag att flytta ut på Internet. I ett första steg har Telia kontaktat samtliga län i landet. Syftet är att erbjuda utbildningar i e-handel för små- och nyföretagare som en del i de regionala tillväxtavtalen. När kursen är över kan deltagarna, om de så önskar, ha en färdig butik på Internet. Förhoppningen är att också andra organisationer för nyföretagare och entreprenörer i landet kommer att vara intresserade av kurser och seminarier. Telia kommer även att föreslå lokala handelskammare, ALMI Företagspartner och Jobs&Society m fl ett samarbete för utbildning och stöd till e-handelsföretag i landet. - En av orsakerna till att e-handeln ännu inte tagit riktig fart är att det saknas kunskap om hur man gör affärer på Internet. Även om idéerna finns där behöver företagare hjälp med till exempel tekniska lösningar, betalsystem, distribution och marknadsföring, säger Paul Hedman, VD för Telias företag för elektronisk handel, Telia Electronic Commerce. Telia Electronic Commerce utvecklar tjänster för e-handel och säkra affärer på Internet. Idag har ett 30-tal butiker öppnats med Telias butikslösning för försäljning på Internet. Telia Electronic Commerce har även tecknat ramavtal med Statskontoret gällande tjänster för elektronisk handel och elektronisk identifiering. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Paul Hedman, VD Telia Electronic Commerce tel: 08-634 28 20 eller 070-635 28 20, eller Dan Andersson, affärschef Telia Electronic Commerce tel: 08-634 28 46 eller 070-564 64 59 Telia Electronic Commerce arbetar för effektiva och säkra affärer över Internet. Fördelen med Telias lösningar är att kunden abonnerar på tjänsterna. Det betyder att man slipper investera, fatta avgörande beslut om teknik samt kontinuerligt uppdatera teknik och system. Telia Electronic Commerce samverkar med flera av marknadens ledande IT-aktörer. Telia är den ledande leverantören av telekombaserade informationstjänster i Norden och Östersjöområdet. Telia finns representerat internationellt både genom egen närvaro och tillsammans med partners. Omsättning 1998 uppgick till 51 240 MSEK och antalet anställda var ca 30 600. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar