Telia slutför försäljningen av Orbiantgruppen till Flextronics

Telia slutför försäljningen av Orbiantgruppen till Flextronics Telia har idag, efter godkännande från berörda myndigheter, slutfört det i oktober offentliggjorda avtalet med Flextronics Network Services om försäljning av sex bolag ingående i Orbiantgruppen. Telia kvarstår som ägare av en minoritetspost på nio procent av aktierna i Orbiantgruppen. Försäljningen är ett led i Telias fortsatta fokusering på kärnverksamheten. I Orbiantgruppen ingår Teliabolagen Neterna, Telia Service, Telia Systems, Evega, Relacom och Wireless Network Management med tillsammans 5 400 anställda på över 300 orter i Sverige. (Där Telia ingår i företagetsnamnet ska namnbyten ske.) Telia kommer att köpa installations-, drift- och underhållstjänster av Orbiantgruppen. Ett avtal om fortsatt samarbete är upprättat, där man är överens om köp- och leveransåtaganden fram till och med år 2004. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00490/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar