Telia storsatsar i Hagfors

Telia storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per år till och med 2015. Som en del i den satsningen har Hagfors kommun och Telia Öppen Fiber idag tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i Hagfors kommun. Det handlar om en långsiktig satsning med hela kommunen i fokus: på fast och mobilt, från tätort till landsbygd.

– För Hagfors kommun är fiberutbyggnaden avgörande för utvecklingen av vår landsbygd, men även för de som bor i tätorten och för företagarna på orten. Tillgången till bredband är en viktig fråga för kommunen, det innebär en möjlighet för våra invånare att bo kvar och arbeta på orten. Det här är en investering för framtiden, säger Göran Eriksson, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet i Hagfors kommun.

Avtalet innebär att Skanova, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet till hushåll och företag i Hagfors kommun baserat på efterfrågan.  Att nätet är öppet innebär att alla tjänsteleverantörer kan hyra in sig på lika villkor. För hushållen innebär det att det fritt kan välja mellan tillgängliga tjänsteleverantörers utbud av bredbandstjänster såsom digital-tv och bredbandstelefoni.

Under 2014 kommer drygt 1200 villaägare erbjudas möjlighet att ansluta villan till Telia Öppen Fiber. Vidare utbyggnad kommer att ske etappvis och bygger på intresset från invånarna, och berörda kommer att få information när det blir aktuellt

Även fiberföreningar och byalag ska få möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Kommunen kommer tillsammans med Telia att bjuda in till informationsmöte med fiberföreningarna, både befintliga och blivande, och berätta mer om hur man bildar förening och hur man går till väga för att ansluta till fibernätet.

Målet är vidare att skapa bredbandszoner där företag kan ansluta sig till ett fast pris, samt se över möjligheten att etablera trådlösa surfzoner i kommunen.

Parallellt med fibersatsningen gör TeliaSonera en offensiv satsning på mobilnätet i Hagfors. Överallt där man idag kan prata i sin mobiltelefon kommer invånarna att erbjudas surf både via 3G och via 4G. För Hagfors innebär det att kommunen under 2015 kommer att ha en yttäckning för 3G och 4G på 96 procent och en befolkningstäckning på 99 procent.

– Det är roligt att få vara med på Hagfors resa mot bredbandsmålet. Det finns ett starkt lokalt intresse här och det är viktigt när vi satsar. Just nu pågår vår nationella utbyggnad av fiber och det är många kommuner som är intresserade. När vi satsar ser vi till helheten och har hela kommunen i fokus, för att så många som möjligt ska få tillgång till höghastighetsbredband med alla dess möjligheter, säger Thomas Berggren, ansvarig för fiber till kommuner på Telia Öppen Fiber. 
 
Regeringens mål
Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband år 2020.

För mer information, kontakta gärna Helena de Verdier på 0705 51 31 38 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Media

Media

Dokument & länkar