Telia tecknar avtal med 37 IT-konsulter

Telia tecknar avtal med 37 IT-konsulter Teliakoncernen har beslutat att teckna ramavtal med 37 olika IT- konsulter. Under avtalsperioden räknar Telia med att utveckla metoder för att höja kvalitén i de arbeten som beställs vilket ska bidra till att bättre lönsamhet nås i enskilda projekt. Ramavtalet har fokus på lönsamhet, kvalitet och långsiktighet. Telia har också satsat på att låta enskilda affärsområden utforma sin prisstrategi så att den passar den egna verksamheten, medan den övergripande avtalsutformningen gäller för koncernen. Telia har för avsikt att vidareutveckla webb-auktionsförfarandet så att alla upphandlingar, oavsett om det rör sig om resurs- eller projektupphandling, skall genomföras som e-upphandling. På så vis kommer effektivitet och skäliga prisnivåer att uppnås i de enskilda uppdragen. Årets auktion för ramavtalsupphandlingen gav under auktionsdagen 3 596 bud, att jämföras med fjolårets 196. Telia kommer regelbundet under året att följa upp de olika konsulternas kvalitet och kostnader genom auktionsförfarandet så att olika enheter i koncernen får uppdaterad kännedom om de olika leverantörernas utveckling, samt de utvalda leverantörerna ges återkoppling om sin egen prestation. Telia tecknar avtal med: Accenture, Acando, Adcore, AU System, Cambridge Technologies, CAP Gemini/Ernst & Young, Cell Network, Cyber Com, Datavis, Eterra, EWork Scandinavia, Frontec, HiQ International, IBM, Kentor IT, Ki Consulting, Know IT, Manpower, Mind, Modul 1 IT Solutions, Nordic Management Systems, Qbranch System Management, Pro4You, Price Waterhouse Coopers, Resco, RKS Data, Schlumberger Sema, Semcon Sweden, Sigma, Telelogic Sverige, IT Service, Telia Promotor, Turn IT, Tieto Enator, Validation, Wipro, WM Data Business Partner. Sammantaget behärskar leverantörerna Telias olika verksamhetsområden och nödvändiga stödfunktioner. Dessutom finns resurser inom den valda leverantörsgruppen för Telias geografiska täckning. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Per Bennet, Telia, tel 08-713 23 80, eller Jesper Flodell, Telia, tel 08-713 23 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01410/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar