TeliaSonera storsatsar i Lindesberg

Den 1 oktober förvärvade TeliaSonera Lindesbergs stadsnät. Idag träffades representanter för kommunen, Telia och Skanova för att berätta om fiberutbyggnaden och hur Lindesbergs kommun ska nå den digitala agendan. Det handlar om en långsiktig satsning med hela kommunen i fokus: på fast och mobilt, från tätort till glesbygd.

Nu tas det första steget för att ge invånarna tillgång till höghastighets bredband med alla dess möjligheter. Satsningen innebär att Skanova, som erbjuder Sveriges största öppna nät, bygger ut nätet i Lindesberg kommun baserat på efterfrågan.  Att nätet är öppet innebär att de tjänsteleverantörer som vill kan hyra in sig, på lika villkor, och erbjuda bredbandstjänster till hushållen och företagen i kommunen.

I planerna för Lindesberg ingår det att ansluta såväl flerfamiljshus, som villor och företag. Även fiberföreningar och byalag ska få möjlighet att ansluta sig.

Under 2014 kommer Telia Öppen Fiber genomföra en storsatsning på fiber till villa. Det handlar om drygt 2 500 hushåll i Lindesbergs tätort, Frövi, Fellingsbro, Vedevåg, Guldsmedshyttan, Storå, Stråssa, Ramsberg och Rockhammar som får möjlighet att ansluta till fibernätet som byggs ut.


Det handlar om en fibersatsning i Lindesberg på 50 miljoner kronor.

Utbyggnaden kommer att ske stegvis under 2014 och berörda kommer att få information när det blir aktuellt. Fiberutbyggnaden är beroende av efterfrågan hos invånarna i Lindesberg och för att underlätta kommer en sida för intresseanmälan att öppnas på kommunens hemsida, mer information om detta kommer.

Parallellt med fibersatsningen gör TeliaSonera en offensiv satsning på mobilnätet i Lindesberg. Överallt där man idag kan prata i sin mobiltelefon kommer invånarna att erbjudas surf både via 3G och via 4G. För Lindesberg innebär det att kommunen under 2014 kommer att ha en yttäckning för 3G och 4G på 98 procent och en befolkningstäckning på 99,2 procent.
– Det är roligt att vara med på Lindesbergs resa mot bredbandsmålet. Just nu pågår vår nationella utbyggnad av fiber och det är många kommuner som är intresserade. När vi satsar ser vi till helheten och har hela kommunen i fokus, för att fler ska få tillgång till digitaliseringens möjligheter, säger Anna Philipson ansvarig för TeliaSoneras nationella fibersatsning.

Regeringens mål
Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020.

För mer information, kontakta gärna Helena de Verdier på 0705 51 31 38 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Media

Media

Dokument & länkar