Unisource säljer Siris till Deutsche Telekom

Unisource säljer Siris till Deutsche Telekom Hoofddorp, Nederländerna - Unisource NV och Deutsche Telekom har idag meddelat att de tecknat avtal om försäljning av Unisources franska telekomföretag SIRIS S.A.S. Genom den affären, värderad till 6,2 GSEK (700 miljoner euro) förvärvar Deutsche Telekom hela aktieinnehavet i SIRIS. Unisource ägs till en tredjedel av Telia. -Jag är mycket nöjd med försäljningen, som gör att SIRIS och dess kunder till fullo kan utnyttja utvecklingen på den franska telemarknaden. Försäljningen visar tydligt det värde som Unisourcekoncernen de senaste åren har skapat för aktieinnehavarna KPN i Holland, Swisscom i Schweiz och Telia. Jag är förvissad om den enorma potential detta förvärv tillför Deutsche Telekom i Frankrike, en av Europas viktigaste marknader, säger Unisources koncernchef Jules Delahaije. -Med Deutsche Telekom som vår nya ägare kan vi bygga vidare på våra framgångar på den inhemska marknaden i Frankrike. Deutsche Telekom är en stark aktör på världsmarknaden, med ett starkt varumärke. Genom att slå samman våra kunskaper om den franska marknaden med Deutsche Telekoms internationella styrka och investeringsmöjligheter skapar vi viktiga synergier som är till direkt fördel för våra kunder och anställda, säger SIRIS styrelseordförande Francois Maire. Unisource gruppen har tidigare under 1999 sålt ut dotterbolagen Arcor, Unisource Carrier Service och Unisource Iberia. Totala försäljningsbeloppet för dessa dotterbolag inklusive SIRIS uppgår till drygt 9,1 GSEK (1,1 GEUR). Telias andel av den totala realisationsvinsten i år uppgår till 2,6 GSEK (0,3 GEUR). Totalt har Telia investerat 2,4 GSEK i Unisource sedan starten 1993. Av dotterbolagen för försäljning återstår DPlus, ett av Tysklands ledande mobiltjänstföretag samt Unisource Italia i Milano. Unisourcegruppen ägs till lika delar av Telia, KPN i Holland och Swisscom i Schweiz. -Unisourcegruppens dotterbolag har blivit egna framgångsrika bolag och bjuds ut till separat försäljning. Marknadsintresset har varit mycket stort för Unisource-företagen och vi räknar med att även resterande bolag kommer att röna stort intresse vid en utförsäljning. De hitintills genomförda försäljningarna har inneburit att det skapats en mycket bra och gynnsam plattform för fortsatt utveckling för respektive företag och deras kunder, menar Annika Christiansson, ansvarig för Internationella Partnerrelationer, Telia-Telenor. Till redaktörerna: Om SIRIS S.A.S. SIRIS var en av de första operatörerna som kom in på den franska telekommarknaden 1995 och har sedan dess vuxit till den näst största alternativa teleoperatören i Frankrike i fråga om intäkter inom fast företagstelefoni. SIRIS erbjuder ett komplett sortiment av produkter och tjänster och har mer än 500 multinationella kunder eller stora konton, såsom AXA, Société Générale, Pepsico, Renault, Peugeot-TSA, Gedas Volkswagen). SIRIS grundades 1993 av Unisource NV under namnet "Unisource Business Networks France" och har sedan dess blivit den tredje största operatören för fast telefoni i Frankrike. SIRIS erbjuder också internationella telefoni-, data- och Internettjänster till multinationella kunder och distribuerar också tjänster från AUCS Communications Services och Infonet Corporation. SIRIS har investerat mer än 1 miljard franska franc i företagets egen landsomfattande nätinfrastruktur. De största ekonomiska centrerna, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux och Lille, är förbundna med varandra via ett över 2 000 km långt fiberoptiskt nät och har mer än 80 Points of Presence (PoP). Företaget planerar att utvidga nätet till 5 000 km. Intäkterna år 2000 uppskattas till 1 miljard franska franc. Företaget, med huvudkontor i Paris, har mer än 400 anställda (som väntas växa till 500 under år 2000). Nyheter och information finns på www.siris.fr Om Unisource NV Unisource är en alleuropeisk telekomkoncern som erbjuder ett brett sortiment av tjänster till leverantörer och företagskunder i Europa. Unisource ägs till lika delar av KPN Telecom i Holland, Telia i Sverige och Swisscom i Schweiz. Unisourcekoncernen omfattar idag D-Plus, ett av Tysklands ledande mobiltjänstföretag; SIRIS, en av Frankrikes nationella operatörer, med huvudkontor i Paris; och Unisource Italia i Milano. Sedan AT&T sålt sina aktier, blev Unisource i juli 1999 också ensam ägare till AUCS Communications Services. Unisource NV har sitt huvudkontor i Hoofddorp i Holland. Nyheter och information finns på www.unisource.com Till redaktörerna: Unisources pressmeddelanden finns på http://www.newsdesk.com. Ytterligare information lämnas av Inger Gunterberg, Informationschef, Affärsområde International, Telia Telefon: 08-7136231, 070-6372771 Telias presstjänst Telefon: 020-775830 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar