God orderingång även under tredje kvartalet

God orderingång även under tredje kvartalet · Förbättringar av nettoomsättning, bruttomarginal och rörelseresultat under tredje kvartalet jämfört med första och andra kvartalet. · Teligent erhöll under tredje kvartalet volymorder från Ericsson avseende leverans av nätlösningar för Ericssons GSM kunder i USA. · Orderingången ökade med 36% till 264 (194) miljoner kronor. · Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 181 (126) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 65 (51) miljoner kronor. · Nettoomsättningen ökade med 17% till 193 (165) miljoner kronor. · Resultat efter finansnetto uppgick till -53 (-29) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 52 (46)%. Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, till exempel tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandahåller företag och allmänheten via publika nät. Ett annat marknadssegment utgörs av kundanpassade lösningar för större företag och organisationer. Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige samt Mannesmann o.tel.o i Tyskland. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Verksamheten Orderingången har varit god under årets första nio månader och ökade med 36 procent till 264 miljoner kronor. Trots en fortsatt svag marknad var orderingången rekordstor under tredje kvartalet och uppgick till 116 miljoner kronor. Nettoomsättningen och rörelseresultatet förbättrades under tredje kvartalet jämfört med första och andra kvartalet. Orderstocken är vid utgången av september rekordhöga 181 miljoner kronor, vilket ger ett gynnsamt utgångsläge för sista kvartalet. Under perioden förbättrades bruttomarginalen betydligt jämfört med samma period förra året. Detta beror huvudsakligen på att ett antal kundleveranser som genomförts under tredje kvartalet har haft karaktären uppgraderingar och eftermarknad och som normalt har bättre marginaler än nya systemleveranser. I september sammanfördes verksamheten i dotterbolagen Teligent Nordic AB och Teligent Enterprise Systems AB till ett bolag under namnet Teligent Solutions AB. Teligent Nordic var ett marknadsbolag med de nordiska operatörerna som kunder medan Teligent Enterprise Systems har arbetet med lösningar för stora och medelstora företag och organisationer. Denna ansvarsuppdelning faller sig inte längre naturlig eftersom marknaden blir allt mer fragmenterad och många företag helt utan ursprunglig tele- inriktning vill erbjuda operatörstjänster. Omstruktureringen medför även besparingar i form av förenklad administration och effektivare kundhantering. Verkställande direktör för Teligent Solutions AB är Peter Kullgren, tidigare verkställande direktör för Teligent Enterprise Systems AB. Marknaden Telekom-marknaden fortsätter att präglas av stor osäkerhet och även tredje kvartalet visade på en svag marknadsutveckling. Den allmänna bedömningen är att telekom-marknaden även under de kommande kvartalen kommer att vara svag. Ett antal telekomoperatörer har som bekant signalerat minskade investeringsnivåer under nästa år. Teligent bedömer dock att detta inte kommer att påverka marknaden för mervärdestjänster i lika stor utsträckning som för grundläggande infrastruktur, eftersom mervärdestjänster är en förutsättning för att öka kundlojalitet och höja intäkten per abonnent. Efterfrågan på meddelandehanteringsplattformar (UnifiedMessaging och Multi-media Messaging Services), förbetalda tjänster (Pre-Paid solutions), och vissa IN-tjänster bedöms vara stabil. Några av de mest aktiva aktörerna inom området mervärdestjänster är operatörer som kommer att erbjuda mobila 3G-tjänster. Antalet upphandlingar av meddelandehanteringsplattformar och andra tjänsteplattformar har ökat bland dessa aktörer och bedöms gradvis att öka även framöver. Teligent för en aktiv dialog med ett antal av dessa 3G-operatörer. Försäljning Försäljningsmässigt har USA, Tyskland och Norden varit de mest framgångsrika marknaderna under årets första nio månader. Under det tredje kvartalet erhöll Teligent volymbeställningar i enlighet med tidigare tecknat distributions- och licensavtal med Ericsson Radio Systems AB. Leveranserna, som avser nätlösningar för FCC:s (USA:s motsvarighet till svenska Post- och Telestyrelsen) krav på texttelefonistöd till Ericssons GSM kunder i USA, har påbörjats och kommer att avslutas under våren 2002. I och med dessa beställningar svarar USA-marknaden redan för en betydande del av årets orderingång och den bedöms bli en av Teligents största marknader under 2001. I Storbritannien erhölls en relativt stor uppgraderingsorder från Global Crossing, vilket var den tredje under det senaste året och det innebär en viss återhämtning på den brittiska marknaden som annars varit svag under året. I Sverige har Skandia beställt ytterligare ett system för telekommunikationslösningar integrerat med en Internetbank. Det är i princip samma lösning som beställdes under förra året för Skandias satsning på en europeisk Internetbank och avser ett virtuellt Contact Centre, Phone Bank samt kvittering och notifiering via SMS. Produkter Under tredje kvartalet har efterfrågan på Multi-Media Messaging Services, MMS, ökat och Teligent bedöms ha en gynnsam position på detta nya och snabbväxande område. Scenariot är jämförbart med hur marknaden för röstmeddelande- och SMS-plattformar utvecklade sig under hela 90- talet. Teligent kommer att prioritera produktutveckling inom detta område samt fortsätta utvecklingen av IN- och Pre-paid-lösningar eftersom även dessa tjänster bedöms ha en stabil efterfrågan. Tredje kvartalet Orderingången för tredje kvartalet ökade med 89 procent till 113,8 (60,3) miljoner kronor, vilket innebär att det tredje kvartalet var bolagets bästa kvartal hittills avseende orderingång. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 79,7 (59,6) miljoner kronor, en ökning med 34 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,7 (-4,4 ) miljoner kronor. Resultatet för tredje kvartalet har belastats med en reservering för kostnader avseende tidigare kommunicerad personalreduktion om 4,5 miljoner kronor samt reservering av osäkra fordringar om 1,5 miljoner kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00760/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00760/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar