Företagare ökar lönsamheten med elektronisk körjournal!

Tingstad Fogservice investerade i TelliQ Trip Tracker och sparade både tid och pengar. 

”Vi köpte TelliQ:s Trip Tracker-system för att vi ville ha ordning och reda i användandet av våra fordon och göra rätt gentemot skattemyndigheten. Dessutom ville vi sänka kostnaderna genom minskad administration.”, berättar Jonny och Ann-Caroline på Tingstad Fogservice.

Jonny och Ann-Caroline märkte redan efter en månad att företagets administrativa tid reducerades tack vare minimal administrativ hantering för förarna och kontorspersonalen. Dessutom har man med hjälp av systemet lyckats minska miljöpåverkan genom en minskad bränsleförbrukning.

”Redan efter att ha använt Trip Tracker i 1 månad märkte vi en markant minskad kostnad. Enligt våra beräkningar sparar vi tusentals kronor per månad och investeringen är betalad redan efter några månader.”, säger Jonny och Ann-Caroline.

Om TelliQ Trip Tracker

TelliQ Trip Tracker är en GPS-baserad elektronisk körjournal som uppfyller Skatteverkets rekommendationer för en korrekt körjournal.

En GPS-enhet monteras i bilen, ett konto upprättas till en webbserver och körjournalen hämtas enkelt ut via internet. Registreringen av resorna sker helt automatiskt. I de fall fordonet används för såväl tjänste- som privatkörning installeras en knapp för val av resetyp. Systemet är enkelt, driftsäkert och flexibelt med möjlighet till fler tjänster.  

Vem behöver föra körjournal?

Det finns många anledningar till att föra körjournal. Nedan hittar du några:

1.  Om du som ägare eller anställd i ett företag har dispositionsrätten till en bil måste du, för att undvika bilförmån, kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

2.  Om du kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret. Du har då möjlighet att få en lägre bilförmån (75 % av värdet).

3.  Om du har fritt drivmedel i samband med bilförmån.

Det är för dina privata resor som du blir beskattad för drivmedelsförmån under förutsättning att du kan visa hur mycket som du har kört i tjänsten. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Produkten på internet

Demovideo och mer informationhttp://www.telliq.com/produkter/koerjournal/koerjournal-trip-tracker/

För mer information, kontakta:

VD Joakim Lindquist
Tel: 070-22 76 286
E-post: joakim.lindquist@telliq.com 

Om TelliQ

TelliQ AB´s affärsidé är att med användarvänliga produkter leverera automatiserade "fleet management"-lösningar och körjournaler till ägare av företagsbilar, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa.

Vår affärsidé baseras på ett växande behov och efterfrågan av elektroniska körjournaler, positioneringstjänster och kontroll över användande av fordon. Med TelliQ´s tjänster kan kunden öka sin lönsamhet genom effektivare hantering av sina resurser och sin tid.

TelliQ har sin bas i Arboga där det drivs i nära samarbete med Arkub AB.

Företaget är en avknoppning från Arkub AB som utvecklat tekniken och systemet. TelliQ ägs fortfarande delvis av Arkub AB som är ett av de ledande företagen inom mobil datainsamling och leverans av standardlösningar och kundanpassade telematiklösningar i Sverige och Europa.

TelliQ-systemet har varit i kommersiell drift sen 2002 och är nu inne i sin 4:e generation.

TelliQ AB
Järntorget 12 C
732 30 Arboga

Hemsida: http://www.telliq.com
E-post: info@telliq.com
Tel vxl: 0589-123 70

Taggar:

Om oss

TelliQ AB´s affärsidé är att med användarvänliga produkter leverera automatiserade "fleet management"-lösningar och körjournaler till ägare av företagsbilar, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa. Vår affärsidé baseras på ett växande behov och efterfrågan av elektroniska körjournaler, positioneringstjänster och kontroll över användande av fordon. Med TelliQ´s tjänster kan kunden öka sin lönsamhet genom effektivare hantering av sina resurser och sin tid. TelliQ har sin bas i Arboga där det drivs i nära samarbete med Arkub AB. Företaget är en avknoppning från Arkub AB som utvecklat tekniken och systemet. TelliQ ägs fortfarande delvis av Arkub AB som är ett av de ledande företagen inom mobil datainsamling och leverans av standardlösningar och kundanpassade telematiklösningar i Sverige och Europa. TelliQ-systemet har varit i kommersiell drift sen 2002 och är nu inne i sin 4:e generation.