TelliQ förvärvar AutoJournal

Under året har Prosonit AB, som tillhandahåller tjänsten AutoJournal, valt att byta inriktning och har därför beslutat att avyttra sin körjournalverksamhet. För att fortsatt kunna tillhandahålla en kvalitativ tjänst för befintliga kunder kommer telematikföretaget TelliQ att överta tjänsten AutoJournal per den 1 oktober 2013.

I och med övergången till TelliQ kommer kunderna att få tillgång till mera avancerade ”fleet management”-funktioner, mobilappar samt en mera heltäckande support.

Exempel på nya funktioner

  • Körjournalsapp för iPhone och Android med möjlighet att administrera körjournalen samt se fordonsparken i realtid.
  • Mobil arbetsorder/Jobbjournal.
  • Information om körbeteende med data som acceleration, inbromsning, kurvtagning etc. som erbjuder möjligheten att höja kvalitén på transporter samt fordonets miljöpåverkan (kräver ny elektronik i fordonet).

VD Joakim Lindquist
Tel: 070-22 76 286
E-post: joakim.lindquist@telliq.com 

Om TelliQ

TelliQ-systemet har varit i kommersiell drift sen 2002 och är nu inne i sin 4:e generation.

TelliQ ABs affärsidé är att med användarvänliga produkter leverera automatiserade "fleet management"-lösningar och körjournaler till ägare av företagsbilar, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa. Med TelliQs tjänster kan kunden öka sin lönsamhet genom effektivare hantering av sina resurser och sin tid. Taggar:

Om oss

TelliQ AB´s affärsidé är att med användarvänliga produkter leverera automatiserade "fleet management"-lösningar och körjournaler till ägare av företagsbilar, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa. Vår affärsidé baseras på ett växande behov och efterfrågan av elektroniska körjournaler, positioneringstjänster och kontroll över användande av fordon. Med TelliQ´s tjänster kan kunden öka sin lönsamhet genom effektivare hantering av sina resurser och sin tid. TelliQ har sin bas i Arboga där det drivs i nära samarbete med Arkub AB. Företaget är en avknoppning från Arkub AB som utvecklat tekniken och systemet. TelliQ ägs fortfarande delvis av Arkub AB som är ett av de ledande företagen inom mobil datainsamling och leverans av standardlösningar och kundanpassade telematiklösningar i Sverige och Europa. TelliQ-systemet har varit i kommersiell drift sen 2002 och är nu inne i sin 4:e generation.