Verksamheterna i Arkub och TelliQ slås samman.

Vi slår nu samman våra 2 operativa bolag Arkub Technology AB och TelliQ AB för att bli en ännu starkare leverantör av telematiktjänster.

Sammanslagningen görs för att förbättra vårt erbjudande och vår kundservice. TelliQ har haft fokus på standardprodukter med välutvecklad logistik- och supporttjänst. Arkub har sin styrka i ingenjörskompetensen. Vi är övertygade att de produktområden som finns i TelliQ och Arkub kommer bli ännu bättre i och med sammanslagningen.

Vi är inne i en fortsatt stark tillväxt och förutom den personal som finns med sedan tidigare kommer vi anställa ytterligare 5-10 personer.

Det varumärke som kommer användas i fortsättningen är TelliQ.

Vår nye VD, Joakim Lindquist, leder arbetet med utvecklingen av företaget och att utöka våra kundrelationer.

/Styrelsen Arkub AB

Stig Alterbäck
Styrelseordförande
stig.alterback@telliq.com
Tel: 0589-898 06 

Om oss

TelliQ AB´s affärsidé är att med användarvänliga produkter leverera automatiserade "fleet management"-lösningar och körjournaler till ägare av företagsbilar, tunga fordon och maskiner i Sverige och Europa. Vår affärsidé baseras på ett växande behov och efterfrågan av elektroniska körjournaler, positioneringstjänster och kontroll över användande av fordon. Med TelliQ´s tjänster kan kunden öka sin lönsamhet genom effektivare hantering av sina resurser och sin tid. TelliQ har sin bas i Arboga där det drivs i nära samarbete med Arkub AB. Företaget är en avknoppning från Arkub AB som utvecklat tekniken och systemet. TelliQ ägs fortfarande delvis av Arkub AB som är ett av de ledande företagen inom mobil datainsamling och leverans av standardlösningar och kundanpassade telematiklösningar i Sverige och Europa. TelliQ-systemet har varit i kommersiell drift sen 2002 och är nu inne i sin 4:e generation.

Media

Media