Återanvända kvadratmetrar gagnar miljön

Jordens resurser sinar. Om bara några få decennier riskerar vi att stå utan viktiga råmaterial och därför är det av största vikt att vi gör upp med slit- och slängkulturen. För byggbranschen, som är bland de största miljöbovarna‚ kan återanvändbara moduler säkra mindre avfall i framtiden.

Vi tär på naturens resurser. Varje år övertrasserar vi vårt konto hos planeten, vilket kan få fatala konsekvenser för dess ekosystem, med brist på vatten, ökenbildning och ansamlingar av CO2 i atmosfären. Därför är det viktigt att uttjänta material inte hamnar på soptippen, utan istället används som en resurs, som hela tiden kan användas i nya sammanhang.

Detta är grundtanken i den cirkulära ekonomin, som är på stark frammarsch, både i Sverige och globalt. Den cirkulära tanken går i all enkelhet ut på att resurser ingår i ett kretslopp. Istället för att producera, använda och kasta bort material, så återanvänds de om och om igen så att så lite som möjligt går till spillo.

Under de senaste åren har den cirkulära tankegången vunnit mark inom just byggbranschen. Det är väldigt viktigt att just byggbranschen är med på frontlinjen, när det handlar om att minska spill och återanvända resurser. Branschen bär ansvaret för en väldigt stor del av miljöbelastningen. Enligt Naturvårdsverket står bygg- och anläggningsbranschen för en tredjedel av det avfall som produceras i Sverige.

Kvadratmetrar i kretslopp

Det behövs nya sätt att tänka byggnader på . Något som man kan göra för att minska spill och främja cirkulär hållbarhet, är att designa byggnader så att de är lätta att montera ner och bygga upp på nytt. Detta är själva fundamentet i modulbranschen, där man hyr ut tillfälliga moduler till bl.a. kontor, skolor, förskolor som under perioder har behov för mer plats. Modulbyggnader är faktiskt lätta att montera ner, återanvända och anpassa till nya behov.

– Moduler är ju i praktiken extra kvadratmetrar som kan användas om och om igen. Vi hyr ut modulerna i de perioder som det finns behov av dem. När man inte behöver extra plats längre, så hämtar vi modulerna igen och flyttar dem direkt till ett annat projekt eller lagerställer dem tills de kan användas av en annan kund. Modulerna cirkulerar, så att säga, i ett kretslopp och blir löpande anpassade till nya behov, förklarar Temporents VD – Erik Gutenwik.

Miljöriktiga val

Det är inte bara modultanken i sig själv som är hållbar hos Temporent. Under de senaste åren har de tagit den gröna omställningen på stort allvar, och skapat skräddarsydda modullösningar med egna solceller, vattenpumpar och LED-belysning. Även när det gäller produktionen av själva modulerna gör man en dygd av att fatta miljömässigt förnuftiga beslut.

– Våra moduler produceras inomhus i en fabrik. Det innebär att vi kan planera byggprocessen minutiöst och att vi inte är beroende av väder och vind. Vi vet precis när vi ska använda oss av en viss sorts material, vilket gör spillet långt mindre än på en traditionell byggarbetsplats. Dessutom minimerar vi energianvändningen, säger Erik Gutenwik.

För ytterligare bilder och samordning av intervjuer, kontakta:

Marie Leth Rasmussen | Senior Advisor, Perfekta PR | T +45 3151 1518 | E-post: marie@perfektapr.dk

 

Om Temporent

Temporent hyr ut temporära lokaler i modulbyggnader. Temporentlokaler monteras snabbt på kundens mark och hyrs så länge behovet varar. Därefter flyttas modulerna vidare till nästa kund. Så kan företag, skolor och förskolor fortsätta att bedriva sin verksamhet fritt från störningar - utan att vare sig behöva flytta eller investera i permanenta utbyggnader.

Temporent startades 1995 och är idag en av Nordens största moduluthyrare med kontor på sju orter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Kunderna utgörs huvudsakligen av kommuner, landsting och stora företag. Temporent ingår i koncernen Nordic Modular Group AB som ägs av Nalka Invest AB.

Läs mer på www.temporent.se

Om oss

Temporent är en av Skandinaviens största uthyrare av temporära lokaler för kontor, skolor och förskolor. Temporent hyr ut temporära moduluppställningar. Istället för att företaget eller skolan flyttar till nya lokaler, flyttar vi nya lokaler till dem. Temporent ingår i Nordic Modular Group, som ägs av Nalka Invest AB. Miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Vi finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Besök gärna www.temporent.se för mer information.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Moduler är ju i praktiken extra kvadratmetrar som kan användas om och om igen. Modulerna cirkulerar i ett kretslopp och blir löpande anpassade till nya behov.
Erik Gutenwik, VD Temporent AB