Säker sjukvårdsinformation via nätet tack vare kryptering

Säker sjukvårdsinformation via nätet tack vare kryptering Internetföretaget TenFour Sweden AB har tillsammans med Telia Publicom AB tecknat ett avtal med Sjunet om leverans av system för säker e- posthantering. Avtalet är värt drygt 3 miljoner kronor och gör det möjligt för 35 000 landstingsanställda att effektivisera sin verksamhet genom att skicka sjukvårdsinformation säkert via insynsskyddad e-post. Sjunet är namnet på ett projekt där sju svenska landsting gått samman för en utbyggnad av ett gemensamt tele- och datanät. De landsting som ingår i projektet är landstingen i Södermanlands, Uppsalas, Värmlands, Örebros, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Ytterligare ett stort antal landsting har visat intresse för att delta. Syftet med Sjunet är att effektivisera verksamheten genom användandet av elektronisk post för överföring av känslig sjukvårdsinformation, tex patientjournaler. Enligt landstingets egna regler måste dock all information som skickas externt via e-post vara säker och skyddad från insyn och det är för att klara det kravet som Sjunet nu skaffat sig TenFours lösningar för kryptering och signering av e-post. - TenFour har en unik kompetens inom säker e-post vilket var avgörande för oss. Om vi inom sjukvården överhuvudtaget skall kunna använda oss av e- post är det oerhört viktigt att den är säker. Just möjligheterna att skicka information via e-post är också en av de viktigaste tjänsterna på det grundnät som Sjunet nu bygger, säger Claes Schönqvist, IT-chef på landstinget i Uppsalas län och projektansvarig för Sjunet. I och med Sjunet-avtalet och samarbetsprojektet, "Säker e-post i offentlig förvaltning", som TenFour drivit tillsammans med Statskontoret och Nutek, har TenFour etablerat sig som den ledande leverantören av säkra e- postlösningar för offentlig förvaltning i Sverige. De system som nu levereras till Sjunet svarar också mot de krav som Statskontoret tagit fram för e-postsystem som används av statliga myndigheter och företag. - Avtalet är ytterligare ett bevis på att svenska myndigheter ligger oerhört långt framme när det gäller säkerhetsfrågorna på Internet. Även vid internationella jämförelser har svenska myndigheter en absolut topplacering i det avseendet, säger Christer Wallberg VD på TenFour. Installationen av TenFours TFS Secure Messaging-Server (SM-Server) är klar på alla sju landsting. SM-servern ger landstingen en unik möjlighet att centralt skydda och styra all inkommande och utgående e-post. Servern klarar att kryptera, innehålls- och viruskontrollera samt arkivera och logga all e-post. Därutöver hanterar SM-servern också nycklar och certifikat för digitala signaturer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Wallberg, VD, TenFour, 08-594 410 00 alt. 0708-20 68 62 Besök även TenFours hemsida: www.tenfour.se TenFour Sweden AB är ett svenskt Internetföretag som utvecklar och marknadsför produkter för säker e-posthantering. Företaget har 65 anställda och finns representerat i Sverige, USA, Storbritannien och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar